Doanh nghiệp

Lãi sau thuế 8 tháng của TNG đạt 157 tỉ đồng, bằng 75% kế hoạch năm

18:06 | 16/09/2019

Chia sẻ

Nhờ doanh thu tăng mạnh 34% lên 3.166 tỉ đồng nên TNG ghi nhận lãi sau thuế 8 tháng đạt hơn 157 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kì và bằng 75% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính tháng 8 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG), doanh thu thuần đạt gần 553 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kì. Lãi sau thuế đạt 29,6 tỉ đồng, tăng gần 10%.

Lũy kế 8 tháng, TNG ghi nhận doanh thu thuần 3.166 tỉ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế 8 tháng đạt 157 tỉ đồng, tăng 34% và bằng 75% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối tháng 8, tổng tài sản của TNG đạt 3.177 tỉ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 866 tỉ đồng.

Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.389 tỉ đồng và nợ vay dài hạn 443 tỉ đồng (tương đương 58% tổng tài sản), trong đó có 200 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của quỹ STIC Investment. 

Đến ngày 14/8, tổng giá trị đơn hàng TNG đã ký kết với khách hàng ước tính đạt 4.700 tỉ, tăng 13% so với kế hoạch doanh thu năm 2019. EPS dự kiến khoảng 3.780 đồng.

TH