Doanh nghiệp

TNG lãi sau thuế tháng 7 tăng 47%

10:28 | 14/08/2019

Chia sẻ

Hiện TNG đang ký kết với khách hàng giá trị hợp đồng ước tính đạt 4.700 tỉ, tăng 13% so với kế hoạch doanh thu năm 2019

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính tháng 7/2019 với doanh thu của công ty đạt 572 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kì. 

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 19% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng 16% so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu giúp cho TNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 34,7 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kì.

Cuối tháng 4, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu 4.154 tỉ và lợi nhuận sau thuế 208 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 7, doanh thu TNG đạt 2.613 tỉ đồng, bằng 63% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận sau thuế 128 tỉ đồng, bằng 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. EPS 7 tháng đạt 2.055 tăng 12%.

TNG

Nguồn: TNG, đơn vị: Tỉ đồng

Tại thời điểm cuối tháng 7, tổng tài sản TNG đạt 3.275 tỉ đồng, tăng so với đầu năm 679 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 929 tỉ đồng.

Đến ngày 14/8, tổng giá trị đơn hàng TNG đã ký kết với khách hàng ước tính đạt 4.700 tỉ, tăng 13% so với kế hoạch doanh thu năm 2019. EPS dự kiến khoảng 3.780 đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/8, TNG đóng cửa với giá 17.500 đồng/cp, thấp hơn mức giá đóng cửa cao nhất trong tháng 7 là 22.000 đồng/cp, tương ứng với mức giảm 25,7%, P/E hiện tại là 4,7.

TH