|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lãi ròng quý III Hà Đô tăng 78%, tổng tài sản vượt 15.000 tỷ

10:19 | 31/10/2021
Chia sẻ
Nhờ tiết giảm được phần lớn giá vốn và chi phí bán hàng, lãi ròng quý III của Hà Đô đạt gần 229 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2021 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) đạt doanh thu thuần đạt hơn 633 tỷ đồng, giảm gần 25% và so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tiết giảm được gần 55% giá vốn, điều này giúp lợi nhuận gộp đạt gần 414 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp có sự cải thiện, tăng từ hơn 42% lên hơn 65%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 32% về gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 37% lên gần 86 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Quý này, doanh nghiệp tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh.

Kết quả, LNST của Hà Đô quý III đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 229 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đem về gần 2.454 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 729 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 36% và 24% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm 48% so với cùng kỳ về hơn 1.347 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp cũng giảm 73% về hơn 136 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, doanh thu dịch vụ khách sạn đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lãi ròng quý III Hà Đô tăng 78%, tổng tài sản vượt 15.000 tỷ - Ảnh 1.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 Hà Đô).

Lãi ròng quý III Hà Đô tăng 78%, tổng tài sản vượt 15.000 tỷ - Ảnh 2.

(Nguồn: H.L tổng hợp từ các BCTC hợp nhất Hà Đô).

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Hà Đô tăng gần 10% so với đầu năm lên hơn 15.266 tỷ đồng. Chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Hàng tồn kho giảm 33% về hơn 1.170 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về hơn 930 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 5.055 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Thủy điện Dắc Mi (gần 2.822 tỷ đồng), Dự án điện gió 7A (gần 1.027 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 190 tỷ đồng). Doanh nghiệp không còn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang tại dự án Thủy điện Sông Tranh 4.

Các bất động sản đầu tư của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2021 có giá trị gần 827 tỷ đồng, bao gồm các dự án: Hà Đô Centrosa Garden, Văn phòng Hà Đô Air Building, Tòa nhà miền Nam, tầng thương mại tại các khu chung cư, quyền phát triển dự án 62 PĐG,...

Tại ngày cuối tháng 9, doanh nghiệp có gần 383 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 47 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến cuối kỳ tăng gần 6% lên hơn 10.468 tỷ đồng (chiếm hơn 68% nguồn vốn, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 62%, ghi nhận hơn 6.487 tỷ đồng.

Hà Lê