|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng Hoá chất Đức Giang giảm 53% trong quý II, có gần 8.600 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

12:00 | 21/07/2023
Chia sẻ
Cuối quý II, Hoá chất Đức Giang có 8.593 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng chiếm 63% tài sản. 6 tháng đầu năm, công ty thu về 296 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC), doanh thu thuần đạt 2.414 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 21% xuống 1.473 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 53% xuống 39%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 68% lên 181 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính giảm 47% xuống 25 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 38% xuống 108 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 118% lên 37 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng của Hoá chất Đức Giang đạt 843 tỷ đồng, giảm 53% so với quý II/2022.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 4.897 tỷ đồng doanh thu thuần, 1.631 tỷ đồng lãi ròng giảm lần lượt 36%, 48% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh “đi xuống”, Hoá chất Đức Giang cho biết, trong nửa đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm do sức mua trên thị trường trong nước và thế giới giảm.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng giảm 44%, doanh thu giảm 57%; axit photphoric trích ly (WPA) giảm 43% về sản lượng và doanh thu giảm 8%; sản lượng phân bón giảm 2,26%, doanh thu giảm 0,28%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Với 1.705 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hoá chất Đức Giang đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 44% chỉ tiêu doanh thu.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 13.673 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (63%) trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 8.593 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, Hoá chất Đức Giang nhận về 296 tỷ đồng tiền lãi.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý II của công ty là 1.003 tỷ đồng, thay đổi không quá lớn so với đầu năm.

Tổng nợ vay của Hoá chất Đức Giang tại ngày 30/6 hơn 1.003 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. 6 tháng đầu năm, công ty đi vay thêm 1.731 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 1.214 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong nửa đầu năm gần 16 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 11.613 tỷ đồng bao gồm 5.558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên sáng nay (21/7), cổ phiếu DGC dừng tại 73.100 đồng/cp, tăng 43% so với thị giá đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

 

Lâm Anh

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.