Doanh nghiệp

Lãi 9 tháng của Đạm Phú Mỹ đạt 625 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm

11:16 | 16/10/2018

Chia sẻ

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Đạm Phú Mỹ ước đạt 7.095 tỷ đồng, chiếm 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 625 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã: DPM) cho biết, do ảnh hưởng của giá dầu tăng, giá khí đầu vào cho sản xuất phân bón của công ty trong 9 tháng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017 và 9% so với giá kế hoạch năm 2018.

lai 9 thang cua dam phu my dat 625 ty dong vuot 41 ke hoach nam

Cụ thể, giá khí bình quân 9 tháng đầu năm 2017 là 4,94 USD/triệu BTU, giá khí kế hoạch năm 2018 là 4,9 USD/triệu BTU, thực tế giá khí trung bình trong 9 tháng đầu năm 2018 là 6,31 USD/triệu BTU, cứ mỗi 1 USD/triệu BTU giá khí tăng thêm là chi phí sản xuất của Đạm Phú Mỹ tăng thêm 500 tỷ đồng/năm.

Về sản xuất, sản lượng ước đạt gần 650.000 tấn Đạm Phú Mỹ, bằng 81% kế hoạch năm; sản lượng sản xuất NH3 để tiêu thụ thương mại đạt hơn 49.000 tấn, chiếm 89% kế hoạch năm, tăng 247% so với cùng kỳ; Nhà máy NPK Phú Mỹ đạt sản lượng hơn 54.000 tấn.

Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón đạt hơn 910.000 tấn, trong đó sản phẩm Đạm Phú Mỹ ước đạt gần 640.000 tấn, vượt 5% so với kế hoạch 9 tháng; sản lượng kinh doanh các phân bón khác khoảng 270.000 tấn, vượt 20% kế hoạch cả năm 2018. Sản phẩm NPK Phú Mỹ đạt lượng tiêu thụ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm là gần 100.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ 2017.

Mảng kinh doanh hóa chất cũng đạt kết quả khả quan với sản lượng tiêu thụ NH3 đạt hơn 36.000 tấn, tăng 130% so với cùng kỳ 2017; sản lượng kinh doanh UFC85, CO2, hoá phẩm dầu khí cũng đạt gần 40.000 tấn.

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.095 tỷ đồng, chiếm 83% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận trước thuế 625 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm.

Xem thêm

Thu Hà