|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Hong Kong tăng mạnh sau 25 năm

19:36 | 02/07/2022
Chia sẻ
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.

Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy sau 25 năm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc đại lục (1/7/1997-1/7/2022), quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong ngày càng đi vào chiều sâu, trình độ không ngừng được nâng cao, lĩnh vực tiếp tục được mở rộng.

Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.

Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc đại lục đã tiếp nhận trên 1.400 tỷ USD đầu tư từ Hong Kong, chiếm 57,6% tổng vốn nước ngoài mà Trung Quốc đại lục “hấp thụ”, lượng đầu tư trực tiếp phi tài chính từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong vượt quá 800 USD, chiếm 53,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài của Trung Quốc đại lục. Hong Kong đã đóng vai trò là một kênh thương mại và đầu tư quan trọng.

Trung Quốc đại lục và Hong Kong cũng đã bổ sung ưu thế cho nhau. Trong quá trình hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước, Hong Kong đã trở thành một bên tham gia quan trọng vào vòng tuần hoàn trong nước và cũng là bên thúc đẩy quan trọng của “vòng tuần hoàn kép” (vòng tuần hoàn trong nước và quốc tế).

Hai bên đã thiết lập và hoàn thiện các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, thông qua việc ký kết “Thỏa thuận quan hệ đối tác kinh tế gắn bó hơn” và một loạt thỏa thuận, Trung Quốc đại lục đã thực hiện toàn diện tự do hóa thương mại hàng hóa với Hong Kong, về cơ bản đã đạt được tự do hóa thương mại dịch vụ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng với các cơ quan liên quan đã không ngừng hoàn thiện cơ chế đảm bảo cung cấp nông sản phẩm tươi sống, đảm bảo nguồn cung ổn định và an toàn chất lượng cho Hong Kong.

Mạc Luyện