|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Kiến thức chứng khoán

Lớp tài sản phụ (Sub-Asset Class) là gì? Đặc điểm và phân loại

Lớp tài sản phụ (Sub-Asset Class) là gì? Đặc điểm và phân loại

Lớp tài sản phụ (tiếng Anh: Sub-Asset Class) là phần phụ mà một lớp tài sản được chia nhỏ ra để nhận dạng được các chi tiết tài sản theo từng lớp.
Kiến thức Kinh tế -16:27 | 23/06/2020
Lợi tức thực nhận (Realized Yield) là gì? Lợi tức thực nhận từ các công cụ đầu tư

Lợi tức thực nhận (Realized Yield) là gì? Lợi tức thực nhận từ các công cụ đầu tư

Lợi tức thực nhận (tiếng Anh: Realized Yield) là lợi nhuận thực tế kiếm được trong thời gian nắm giữ cho một khoản đầu tư, có thể bao gồm cổ tức, thanh toán lãi và phân phối tiền mặt khác.
Kiến thức Kinh tế -16:13 | 23/06/2020
Thời gian thực (Real-time) là gì? So sánh với báo giá chứng khoán bị trì hoãn

Thời gian thực (Real-time) là gì? So sánh với báo giá chứng khoán bị trì hoãn

Thời gian thực (tiếng Anh: Real-time) là thuật ngữ đề cập khi hệ thống chuyển tiếp thông tin đến người dùng ở tốc độ gần như ngay lập tức hoặc có độ trễ cực ngắn khi có một sự kiện nào đó xảy ra.
Kiến thức Kinh tế -14:50 | 23/06/2020
Đường cong lợi suất nghịch đảo (Inverted Yield Curve) là gì? Đặc điểm

Đường cong lợi suất nghịch đảo (Inverted Yield Curve) là gì? Đặc điểm

Đường cong lợi suất nghịch đảo (tiếng Anh: Inverted Yield Curve) thể hiện tình huống trong đó các công cụ nợ dài hạn có lợi suất thấp hơn các công cụ nợ ngắn hạn với cùng chất lượng tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -14:27 | 23/06/2020
Loại cổ phiếu (Share Class) là gì? Đặc điểm và phân loại

Loại cổ phiếu (Share Class) là gì? Đặc điểm và phân loại

Loại cổ phiếu (tiếng Anh: Share Class) là định nghĩa để chỉ một loại chứng khoán cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu của quĩ tương hỗ.
Kiến thức Kinh tế -14:15 | 23/06/2020
Tài khoản được quản lí thống nhất (Unified Managed Account - UMA) là gì? Đặc điểm

Tài khoản được quản lí thống nhất (Unified Managed Account - UMA) là gì? Đặc điểm

Tài khoản được quản lí thống nhất (tiếng Anh: Unified Managed Account, viết tắt: UMA) là tài khoản đầu tư tư nhân được quản lí chuyên nghiệp, bao gồm nhiều loại đầu tư trong cùng một tài khoản duy nhất.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 23/06/2020
Tài khoản đa ngành (Multi-Discipline Account) là gì? Đặc điểm và chức năng

Tài khoản đa ngành (Multi-Discipline Account) là gì? Đặc điểm và chức năng

Tài khoản đa ngành (tiếng Anh: Multi-Discipline Account) là một loại tài khoản đầu tư được quản lí, có thể được truy cập bởi các nhà quản lí đầu tư có chuyên môn đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -10:48 | 23/06/2020
Tỉ lệ hoàn vốn phi rủi ro (Risk-Free Rate Of Return) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ hoàn vốn phi rủi ro (Risk-Free Rate Of Return) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ hoàn vốn phi rủi ro (tiếng Anh: Risk-Free Rate Of Return) là tỉ lệ hoàn vốn lí thuyết của khoản đầu tư với giả định rủi ro bằng không.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 23/06/2020
Giao dịch đảo chiều (Inverse Transaction) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Giao dịch đảo chiều (Inverse Transaction) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Giao dịch đảo chiều (tiếng Anh: Inverse Transaction) là việc thoát một hợp đồng kì hạn đang mở bằng một hợp đồng khác có cùng ngày giá trị, cho phép nhà đầu tư định lượng lãi hoặc lỗ của toàn bộ giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -09:14 | 23/06/2020
Hiệp hội giao dịch tương lai Mỹ (National Futures Association) là gì? Đặc điểm

Hiệp hội giao dịch tương lai Mỹ (National Futures Association) là gì? Đặc điểm

Hiệp hội giao dịch tương lai Mỹ (tiếng Anh: National Futures Association, viết tắt NFA) là một tổ chức tự điều chỉnh độc lập cho thị trường phái sinh và tương lai Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -16:38 | 19/06/2020
Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator - +DI) là gì? Đặc điểm

Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator - +DI) là gì? Đặc điểm

Chỉ báo định hướng dương (tiếng Anh: Positive Directional Indicator - +DI) là một thành phần của chỉ báo định hướng trung bình (ADX), được sử dụng để đo lường sự hiện diện của một xu hướng tăng giá.
Kiến thức Kinh tế -15:30 | 19/06/2020
Coupon ngắn hạn (Short Coupon) là gì? Đặc điểm, ví dụ và cách tính

Coupon ngắn hạn (Short Coupon) là gì? Đặc điểm, ví dụ và cách tính

Coupon ngắn hạn (tiếng Anh: Short Coupon) là khoản thanh toán lãi coupon cho một trái phiếu trong khung thời gian ngắn hơn thời gian trả lãi thông thường của trái phiếu đó, thường là khoản thanh toán lãi coupon đầu tiên của trái phiếu.
Kiến thức Kinh tế -15:19 | 19/06/2020
Thâm hụt tiền lãi (Interest Shortfall) là gì? Đặc điểm

Thâm hụt tiền lãi (Interest Shortfall) là gì? Đặc điểm

Thâm hụt tiền lãi (tiếng Anh: Interest Shortfall) là số tiền lãi cộng dồn còn lại sau khi người đi vay đã thanh toán trả nợ định kì hàng tháng. Thâm hụt tiền lãi có thể dẫn đến khấu trừ âm trên một số khoản vay có thể điều chỉnh lãi suất.
Kiến thức Kinh tế -17:18 | 18/06/2020
Chiến lược thang trái phiếu (Bond Laddering) là gì? Đặc điểm và lợi ích sử dụng

Chiến lược thang trái phiếu (Bond Laddering) là gì? Đặc điểm và lợi ích sử dụng

Thang trái phiếu (tiếng Anh: Bond Laddering) là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc mua trái phiếu với các ngày đáo hạn khác nhau, để nhà đầu tư có thể phản ứng tương đối nhanh chóng hơn với những thay đổi trong lãi suất.
Kiến thức Kinh tế -16:28 | 18/06/2020
Lãi coupon bình quân gia quyền (Weighted Average Coupon - WAC) là gì? Đặc điểm

Lãi coupon bình quân gia quyền (Weighted Average Coupon - WAC) là gì? Đặc điểm

Lãi coupon bình quân gia quyền (tiếng Anh: Weighted Average Coupon - WAC) là thước đo tỉ lệ hoàn vốn của một nhóm các khoản thế chấp được bán cho các nhà đầu tư dưới dạng chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS).
Kiến thức Kinh tế -16:13 | 18/06/2020