|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

KIDO muốn phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP và tạm dừng phương án tăng vốn

07:50 | 14/11/2022
Chia sẻ
KIDO dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP trong quý IV năm nay và muốn tạm dừng phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn.

HĐQT CTCP Tập Đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 10.064.960 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 3,9% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 75% giá chốt phiên chiều 10/11 là 60.000 đồng/cp và thấp hơn 42% so với giá trị sổ sách cuối năm 2021 (25.826 đồng/cp).

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022

Đối tượng phát hành gồm thành viên HĐQT, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn tập đoàn theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT với giá 15.000 đồng/cp.

Trong trường hợp, số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.  

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành hơn 150 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Ngoài ra, trong nghị quyết mới đây, HĐQT KIDO quyết định tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Trước đó, KIDO dự kiến phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận được 1 cổ phiếu mới).

Trong đó, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, khoảng 1.790 tỷ đồng.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ KIDO.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KIDO đạt 9.569 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 485 tỷ, lần lượt tăng 29% và 1% so với cùng kỳ.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Sau ba quý, KIDO đã hoàn thành 68% chỉ tiêu doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của KIDO giảm 547 tỷ đồng so với đầu năm về 13.525 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.610 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của KIDO cuối quý III là 4.015 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, chiếm 30% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 của KIDO là 7.010 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 2.797 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 3.107 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.566 tỷ đồng. 

Lâm Anh