|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

KIDO sắp họp bất thường thông qua cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cp

11:14 | 03/11/2022
Chia sẻ
Đây không phải lần đầu KIDO thực hiện chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Năm 2015, KIDO đã chia cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ lên đến 200%, tương ứng 20.000 đồng/cp.

HĐQT CTCP Tập Đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để thông qua phương án chia cổ tức. Theo đó, công ty muốn chia cổ tức đặc biệt, tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng) từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Với hơn 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KIDO dự kiến sẽ chi 1.285 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức đặc biệt. 

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, KIDO đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng) cho năm 2022 vào tháng 8 vừa qua.

 Ảnh minh họa: (Nguồn: KIDO).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KIDO đạt 9.569 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 485 tỷ, lần lượt tăng 29% và 1% so với cùng kỳ.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Sau ba quý, KIDO đã hoàn thành 68% chỉ tiêu doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của KIDO giảm 547 tỷ đồng so với đầu năm về 13.525 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.610 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của KIDO cuối quý III là 4.015 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, chiếm 30% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 của KIDO là 7.010 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 2.797 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 3.107 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.566 tỷ đồng.

Lâm Anh

'2023 là năm mang tính sống còn của doanh nghiệp bất động sản'
Thị trường bất động sản vừa đi qua một năm có nhiều biến động, thách thức và những khó khăn dự báo sẽ chưa dừng lại. Theo ông Lê Hoàng Châu, năm 2023 là năm bản lề, mang tính sống còn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.