Doanh nghiệp

KIDO lãi ròng 68 tỉ đồng năm 2019

10:09 | 21/01/2020

Chia sẻ

Biên lợi nhuận tăng, nhưng do các chi phí chiếm tỉ trọng lớn như chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp tăng mạnh đẩy lợi nhuận KIDO sụt giảm trong quí IV.

Riêng trong quí IV/2019, KIDO ghi nhận khoản lỗ ròng 2 tỉ đồng thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Theo báo cáo hợp nhất quí IV/2019 vừa được CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) công bố, doanh thu của Tập đoàn này đạt 2.131 tỉ đồng, tăng 12%; lợi nhuận gộp tăng đến 53%, đạt 394 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 18% so với 14% so với cùng kì năm trước. 

Dù vậy, do các chi phí bán hàng tăng, chi phi phí quản lí đều tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 44,8% xuống còn 33 tỉ đồng. Riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 2 tỉ đồng. Nguyên nhân được phía KIDO cho biết do một số công ty con của Tập đoàn sở hữu 100% vốn lỗ trong giai đoạn đầu kinh doanh.

Cả năm 2019, doanh thu thuần KIDO đạt 7.210 tỉ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu ở phân khúc dầu phổ thông giảm. Dù vậy, lợi nhuận gộp tăng 26% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh mẽ từ 17,0% lên 22,6% so với cùng năm 2018. 

Theo KIDO, đối với ngành Kem, doanh thu mảng này tăng 10%, đặc biệt tăng mạnh ở phân khúc cao cấp; biên lợi nhuận gộp của ngành Kem tăng từ 52,9% lên 58,6%. Với ngành Dầu ăn, doanh thu thuần của phân khúc dầu chuyên biệt tăng 24,6% và nhóm hàng cao cấp tăng 16,9%. Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng 12,8% lên 16,0%.

Kết quả kinh doanh năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 282 tỉ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỉ đồng, tăng 35,4%; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ KIDO đạt 68 tỉ đồng, tăng 75,4% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản KIDO đạt 11.900 tỉ đồng, giảm hơn 600 tỉ đồng so với cùng kì năm trước; bao gồm 4.890 tỉ đồng tài sản ngắn hạn và hơn 7.000 tỉ đồng tài sản dài hạn. 

Dịch chuyển lớn nhất trong cơ cấu tài sản của KIDO là khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 2.000 tỉ đồng được dịch chuyển sang khoản phải thu. KIDO cho biết, đây là khoản uỷ thác đầu tư đang trong giai đoạn triển khai nên chưa được công bố.

Hoàng Trung