Thời sự

Khánh Hòa muốn toàn TP Nha Trang đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trong năm nay

08:03 | 07/09/2020

Chia sẻ

Đó là mục tiêu UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra để xây dựng danh mục, lộ trình triển khai và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển TP Nha Trang.

Mới đây, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phạm vi nghiên cứu của Chương trình là toàn bộ ranh giới hành chính TP Nha Trang với diện tích là 254,3 km2 gồm phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa; phía Tây giáp huyện Diên Khánh; phía Nam giáp huyện Cam Lâm; phía Đông giáp vịnh Nha Trang.

TP Nha Trang đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trong năm 2020 - Ảnh 1.

TP Nha Trang hướng đến năm 2020 toàn thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. (Ảnh: Khải An)

Mục tiêu của Chương trình là rà soát đánh giá hiện trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tại TP Nha Trang.

Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục, lộ trình triển khai và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, hướng đến năm 2020 toàn thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Cụ thể hóa định hướng điều chỉnh qui hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng phát triển đô thị hợp theo vị trí, tính chất, chức năng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng vốn ngân tỉnh dự kiến phân bổ cho các dự án triển khai thực hiện trên địa bàn TP Nha Trang là 4.700,7 tỉ đồng.

Đồng thời phát huy thế mạnh và vai trò của thành phố trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, trên cơ sở phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị của TP Nha Trang theo các giai đoạn sau: Đến năm 2025, tập trung nguồn lực hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại I với đô thị Nha Trang và khu vực nội thị hiện nay; đầu tư xây dựng 19 phường hiện trạng đảm bảo tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại I; xây dựng xã Vĩnh Thái đạt tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại I.

TP Nha Trang đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trong năm 2020 - Ảnh 3.

Khu vực sân bay Nha Trang cũ ưu tiến phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh: Khải An)

Đến năm 2030, tập trung nâng cấp các xã đạt tiêu chuẩn thành lập phường, đạt tỉ lệ đô thị hóa 95%; tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại I đối với các phường đã được công nhận và các xã dự kiến phát triển thành phường còn lại.

Đáng chú ý, Chương trình ưu tiên phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2025 các khu vực như sân bay Nha Trang cũ, khu vực Nam Sông Cái (phường Ngọc Hiệp), khu vực Tây Lê Hồng Phong (phường Phước Hải và một phần phường Phước Long), khu vực Phước Long – Vĩnh Trường – Vĩnh Nguyên; khu vực Tây Nha Trang, khu vực Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc, khu vực Nam đường Phong Châu, khu vực đảo Trí Nguyên và phía Đông đại lộ Nguyễn Tất Thành…

Theo đó, tổng nhu cầu vốn bố trí thực hiện các dự án đến năm 2020 là 7.721,7 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là 2.589,6 tỉ đồng, vốn ngân sách TP Nha Tranh là 782,6 tỉ đồng, nguồn vốn khác là 4.349,5 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, tổng kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của TP Nha Trang giai đoạn 2021 – 2025 là 6.815,2 tỉ đồng.

Trong đố, nguồn vốn ngân sách tỉnh 2.853,46 tỉ đồng, vốn ngân sách TP Nha Trang là 3.595,7 tỉ đồng, nguồn vốn do các phường xã huy động được là 366,06 tỉ đồng.


Khải An