Nhà đất

Kết luận TTCP về 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang

07:12 | 01/07/2021

Chia sẻ

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014 - 2019) nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 30/6, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo Kết luận TTCP về việc việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ (TTCP) có 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, ba dự án do CTCP Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) làm nhà đầu tư (NĐT) gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang; dự án Nút giao Ngọc Hội; dự án đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.

Liên quan đến 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang kiểm điểm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 20219 - Ảnh 1.

Có 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An).

Ba dự án còn lại gồm dự án Đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23) do CTCP Đầu tư VCN làm NĐT; dự án Đường Nguyễn Thiện Thuật nổi dài, thành phố Nha Trang do Công ty Hacom Holdsing làm NĐT.

Cuối cùng là dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Liên danh CTCP Đầu tư và Công nghệ môi trường INCOTEC - CTCP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh UDIC làm NĐT.

Theo Kết luận TTCP, đối với ba dự án BT do Công ty Phúc Sơn làm NĐT, quá trình lập, thẩm định, phê duyệt để xuất dự án phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) lựa chọn NĐT, ký kết hợp đồng BT cơ bản tuân theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 4848/BKHĐT-QLĐT ngày 23/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để rà soát các Hợp đồng BT theo Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả rà soát các thủ tục ký kết Hợp đồng BT được đánh giá phù hợp theo quy định tại Nghị định số 15/ND-CP, Nghị định số 30/NĐ CP của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 183/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, TTCP đã phát hiện một số sai phạm đáng chú ý như việc lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót trong áp dụng định mức, đơn giả, biện pháp thi công, đến bù giải phóng mặt bằng và đưa một số hạng mục vào dự án đầu tư chưa đúng quy định (hạng mục đường dây cấp điện) làm tăng tổng mức đầu tư ba dự án BT lên 499,2 tỷ đồng.

Liên quan đến 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang kiểm điểm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 20219 - Ảnh 2.

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014 - 2019) nghiêm túc kiểm điểm và để xuất hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. (Ảnh: Khải An).

Trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên của ba dự án BT thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi Khánh Hòa (nay là Ban Nông nghiệp); Ban quản lý dự án phát triển tỉnh; NĐT và các nhà thầu Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ của dự án và các đơn vị, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Đối với ba dự án BT do các NĐT khác quá trình lựa chọn dự án BT, công bố dự án; lập thẩm định phê duyệt BCNCKT; lựa chọn NĐT và ký hợp đồng BT; triển khai thực hiện 3 dự án BT này cơ bản tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, sai sót, vi phạm như việc phê duyệt đề xuất dự án, BCNCKT, ký hợp đồng ba dự án BT khi chưa có quỹ đất thanh toán (quỹ đất thanh toán dự kiến chưa được Bộ Quốc phòng bản giao); chưa xác định được giá trị quỹ đất thanh toán theo nguyên tắc ngang giá quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, ba dự án BT này đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành (hai dự án đã đưa vào sử dụng, một dự án hoàn thành 80%) nhưng chưa có quỹ đất thanh toán.

Theo đó, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014 - 2019) nghiêm túc kiểm điểm và để xuất hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý dự án có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và lý hoặc để xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.

Chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, nhất là đối với các công trình dự án thực hiện theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT). Không để xảy ra tình trạng thực hiện khác với báo cáo, đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Liên quan đến 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang kiểm điểm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 20219 - Ảnh 3.

TTCP đề nghị ban hành quyết định bổ sung giao đất, cho thuê đất để CTCP Tập đoàn Phúc Sơn có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư theo hình thức BT. (Ảnh: Khải An).

Đặc biệt, đối với ba hợp đồng BT do CTCP Tập đoàn Phúc Sơn làm NĐT, ban hành quyết định bổ sung giao đất, cho thuê đất để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư theo hình thức BT; xử lý diện tích đất còn lại theo đúng quy định của pháp luật, phủ hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Đồng thời, rà soát lại đơn giá, định mức, biện pháp thi công, chi phí giải phóng mặt bằng và các hạng mục đầu tư để phê duyệt lại BCNCKT làm căn cứ cơ sở điều chính hợp đồng BT, phê duyệt thiết kế dự toán (đảm bảo nguyên tắc ngang giá, cùng thời điểm xác định giả thu tiền sử dụng đất).

TTCP cũng yêu cầu giảm 499,2 tỷ đồng tổng mức đầu tư và nghiêm túc kiểm điểm các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định ba dự án này. Giảm 5% giá trị xây lắp khi quyết toán công trình dự án BT theo đúng cam kết của NĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo giá trị dự toán được duyệt là 97,933 tỷ đồng).

Phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất để thanh toán hợp đồng BT. Về xác định giá thu tiền sử dụng đất để thanh toán hợp đồng BT, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về thực hiện Kết luận thanh tra.

UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền, chịu trách nhiệm xác định thời điểm tính giá đất để thanh toán hợp đồng BT đúng quy định của pháp luật; vừa đảm bảo khắc phục tồn tại, vướng mắc, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NĐT; thu tiền sử dụng đất phải đúng quy định pháp luật, hiệu quả phải đạt cao nhất, không để thất thoát tài sản của Nhà nước; nếu có vướng mắc UBND tỉnh Khánh Hòa xin hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt xác định cụ thể diện tích, tên, ký hiệu, giá trị từng lô đất hoàn vốn cho các dự án BT.

Điều chỉnh phương án thu hồi vốn trong hợp đồng BT theo đúng với đề xuất của tỉnh là sử dụng quỹ đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán hợp đồng BT đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1175/TTg-KTN ngày 06/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.