|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Imexpharm đề cử lãnh đạo Novaland vào HĐQT, muốn thưởng 200 tỷ đồng cho cán bộ chủ chốt thay ESOP

16:08 | 07/11/2023
Chia sẻ
Theo kế hoạch ban đầu, Imexpharm dự kiến phát hành hơn 3,33 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ chủ chốt. Tại phương án thay đổi, Imexpharm đề xuất thưởng bằng tiền mỗi năm trong 3 năm cho cán bộ chủ chốt từ quỹ khen thưởng phúc lợi.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (: IMP) vừa công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về các vấn đề như: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để phụ trách Ủy ban Kiểm toán; Miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina Ill.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chuyển đổi thành phương án thưởng bằng tiền cho nhân sự chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của công ty; Sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối) để chi cho chương trình thưởng bằng tiền.

Về nhân sự, HĐQT Imexpharm đề cử ông Hoàng Đức Hùng giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2027. Ông Đức sinh năm 1973, có trình độ thạc sĩ Tài chính Quốc tế Đại học Oxford Brookes.

Ông hiện là Chủ tịch Institute of International Auditors Việt Nam - Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam; Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban thường vụ Hội thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch CTCP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CSG Việt Nam, Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Phân tích Di truyền; Thành viên HĐQT độc lập - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL).

 Ông Hoàng Đức Hùng. (Ảnh: CGS).

Bên cạnh đó, Imexpharm cũng xin ý kiến cổ đông về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III. SK Vina III (hiện sở hữu 64,83% cổ phần đang lưu hành của Imexpharm) có nhu cầu mua tăng tỷ lệ sở hữu và một số cổ đông, cán bộ nhân viên có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần.

Theo quy định, nếu việc mua bán cổ phần dẫn đến việc nắm giữ từ 65% vốn trở lên, SK Vina III phải thực hiện chào mua công khai hoặc không phải chào mua công khai nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận miễn chào mua công khai.

Do các thủ tục chào mua công khai phức tạp và kéo dài và số lượng cổ phần chuyển nhượng không đáng kể, phía SK Vina III đã có công văn đề nghị HĐQT xem xét xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt miễn chào mua công khai này dẫn đến việc SK Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 65% cổ phần của IMP. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng dự kiến là 0,2%.

Ngoài ra, Imexpharm muốn huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ESOP và chuyển đổi thành phương án thưởng bằng tiền cho nhân sự chủ chốt có đóng góp hiệu quả hoạt động của công ty.

Theo phương án ban đầu, công ty sẽ phát hành hơn 3,33 triệu cổ phiếu (tương đương 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, trước cổ tức năm 2022) với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ chủ chốt.

Tại phương án thay đổi, Imexpharm đề xuất thưởng bằng tiền mỗi năm trong 3 năm cho cán bộ chủ chốt từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Chương trình tiền thưởng sẽ có cơ chế điều chỉnh gắn một phần với mức tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Giá trị tiền thưởng cơ sở dự kiến hơn 200 tỷ đồng.

Nguồn:Imexpharm.

Bên cạnh đó, công ty cũng xin ý kiến cổ đông sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối) để chi cho chương trình thưởng bằng tiền.

Tại ngày 30/9, quỹ đầu tư phát triển có 436 tỷ còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 400 tỷ.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, Imexpharm ghi nhận 1.386 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 46% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 94% mục tiêu lợi nhuận và 86% kế hoạch doanh thu. 

Lâm Anh