Nhà đất

Hụt thu từ công ty con, Ninh Vân Bay báo lãi ròng giảm gần một nửa trong quí I

08:43 | 07/05/2020

Chia sẻ

Dịch COVID-19 khiến lãi ròng quí đầu năm của Ninh Vân Bay giảm 49% so với cùng kì, ghi nhận 8,7 tỉ đồng.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã: NVT) vừa công bố BCTC hợp nhất quí I/2020 với doanh thu thuần đạt 61,8 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kì.

Trong kì, giá vốn bán hàng giảm ít hơn doanh thu (giảm 15% so với cùng kì) nên lãi gộp NVT ghi nhận 31,6 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kì năm trước. Kéo theo đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng giảm từ 56,5% xuống còn 51,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính gấp 2,6 lần cùng kì (toàn bộ là lãi tiền gửi, tiền cho vay), ghi nhận 352 triệu đồng nhưng chi phí cho hoạt động này lên đến 1,4 tỉ đồng, gấp 3,7 lần cùng kì (chủ yếu là chi phí lãi vay).

Hoạt động khác đem lại doanh thu thấp cộng với các khoản chi phí khác, Ninh Vân Bay ghi nhận lãi ròng quí đầu năm đạt 8,7 tỉ đồng, giảm 49% so với quí I/2019. Trong đó, lãi ròng công ty mẹ gần 3,5 tỉ đồng (cùng kì lãi hơn 6,2 tỉ đồng).

Hụt thu từ công ty con, Ninh Vân Bay báo lãi ròng giảm gần một nửa trong quí I - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo giải trình quí I/2020 NVT.

Theo giải trình của Ninh Vân Bay, lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất giảm so với cùng kì năm trước là do doanh thu của công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải (Ninh Vân Bay nắm giữ 51% cổ phần) trong quí I giảm mạnh vì hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối với công ty mẹ, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công ty không ghi nhận được nguồn thu từ cổ tức của CTCP Du lịch Hồng Hải chuyển về. Đây là nguyên nhân dẫn tới chênh lệch giảm lãi ròng trong quí so với cùng kì.

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của NVT ghi nhận 540 tỉ đồng, giảm gần 14% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 69% xuống còn 6 tỉ đồng.Trong kì, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 12,5 tỉ đồng trong khi cùng kì ghi nhận 68,2 tỉ đồng.

Các khoản phải thu ghi nhận 131,7 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, phần lớn là các khoản thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tính đến cuối kì kế toán, nợ phải trả  NVT ở mức 114,6 tỉ đồng, giảm mạnh 44% so với đầu năm. Chủ yếu do khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 47%, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 65% và dư nợ vay ngắn hạn giảm 78%.

Hàng tồn kho trong kì ghi nhận 10,5 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu, công cụ và dụng cụ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 1 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Six Senses Ninh Vân Bay - giai đoạn 2.

Hà Lê