Doanh nghiệp

HOSE yêu cầu Rạng Đông khẩn trương công bố thiệt hại

13:43 | 11/09/2019

Chia sẻ

Đây là lần thứ 2 Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) gửi công văn yêu cầu Rạng Đông công bố thông tin chính thức ước tính thiệt hại tài sản công ty sau vụ hoả hoạn ngày 28/8.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa có thông báo nhắc nhở đối với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã : RAL) về việc công bố thông tin chính thức ước tính thiệt hại tài sản công ty liên quan đến việc xảy ra hỏa hoạn vào ngày 28/8/2019 theo quy định.

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán qui định rõ: "Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời gian 24h kể từ khi xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc quản trị của công ty.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo HOSE thì tính đến ngày 8/9, Sở Giao dịch chứng khoán vẫn chưa nhận được giải trình và công bố thông tin xác minh ước tính thiệt hại tài sản, ảnh hưởng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty do xảy ra hoả hoạn".

Theo đó, HOSE nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố thông tin và đề nghị Rạng Đông khẩn trương nghiêm túc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

Trước đó, chiều 29/8, Rạng Đông đã có thông báo sau vụ cháy được đăng trên trang điện tử của doanh nghiệp này vào ngày 29/8. Khi đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thắng cho biết đã thống kê ban đầu về thiệt hại tài sản vào khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản.

Đồng thời, ông Thắng cũng cho biết Rạng Đông đang kết hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị bảo hiểm và công ty kiểm toán để làm rõ nguyên nhân và xác định giá trị thiệt hại do hỏa hoạn.

Hoàng Trung