Nhà đất

Hà Nội có thêm gần 75.000 căn hộ chung cư giai đoạn 2016 - 2018

14:34 | 08/08/2019

Chia sẻ

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong giai đoạn 2016 - 2018, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng mới nhà ở khoảng 8.803.602 m2 sàn, khoảng 77.524 căn, trong đó có 74.851 căn hộ chung cư.
d%20capitale

Giai đoạn 2016 - 2018, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng mới nhà ở khoảng 8.803.602 m2 sàn, khoảng 77.524 căn. (Ảnh minh họa: TheLEADER)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xây dựng mới là 6.220.861 m2 sàn nhà ở xã hội.

Trong đó có 976.992 m2 sàn nhà ở sinh viên; 567.539 m2 sàn nhà ở công nhân; 4.676.330 m2 nhà ở thu nhập thấp; 1.200.000 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư; 20.418.000 msàn nhà ở thương mại.

Chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn TP là 26,3 m2/người, (khu vực đô thị đạt 29,1 m2/người; khu vực nông thôn đạt 22,1 m2/người).

Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn TP đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602 m2 sàn, khoảng 77.524 căn (trong đó: 74.851 căn hộ chung cư và 168 phòng cho sinh viên, 2.673 căn nhà ở thấp tầng) đáp ứng cho khoảng 310.100 người dân Thủ đô có nhà ở mới và khoảng 2.016 sinh viên thuê ở.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, TP đã có bước đột phá về giải pháp giải quyết nhu cầu về quỹ nhà phục vụ nhu cầu tái định cư GPMB các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm. Cụ thể, UBND Thành phố đã chủ động đề xuất Thành ủy, Thủ tướng để thực hiện cơ chế chính sách đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại tạo lập quỹ nhà tái định cư.

Hiện tại, đã có quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội (hiện đã có 2.050,67 tỉ đồng nộp ngân sách để phát triển nhà ở xã hội).

Sở Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để Thành phố sớm đầu tư hoàn thành 2.947.978m2 sàn tại các dự án đang triển khai để bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung khoảng 1,67 triệu m2 sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt.

Thu Hà