|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành (TTF) muốn phát hành hơn 41 triệu cổ phiếu riêng lẻ

11:12 | 12/04/2022
Chia sẻ
Gỗ Trường Thành cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, doanh nghiệp lên kế hoạch đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 41% so với 2021.  Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72 tỷ đồng, gấp gần 29 lần so với năm trước. 

Doanh nghiệp dự báo năm 2022, tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục có diễn biến căng thẳng, chiến tranh leo thang, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường và chưa thể dự báo được thời điểm kết thúc. Do vậy, ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của công ty. 

Tại buổi họp tới, Gỗ Trường Thành sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 41 triệu cổ phiếu, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định. 

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trong năm 2018 ĐHĐCĐ của Gỗ Trường Thành đã thông qua phương án đổi tên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thành tên mới là Công ty Cổ phần ToTal Furniture. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy phương án đổi tên này chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh công ty trong giai đoạn mới. Do vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần ToTal Furniture để HĐQT trình một phương án đổi tên khác phù hợp hơn. 

Thay vào đó, HĐQT dự định đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần TTF. 

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 1.607 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Lợi nhuận ròng là âm 8,6 tỷ đồng trong khi năm 2021 lãi ròng là 30,5 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế của doanh nghiệp là 3.052 tỷ đồng, do đó doanh nghiệp không chi trả cổ tức năm 2021. 

T.Đan