|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành (TTF) chuyển từ lãi sang lỗ ròng sau kiểm toán

16:25 | 05/04/2022
Chia sẻ
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của Gỗ Trường Thành âm 8,7 tỷ đồng.

Công ty Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi EY Việt Nam và có nhiều chênh lệch so với báo cáo tự lập. 

Chỉ tiêu doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 33 tỷ đồng xuống còn 1.607 tỷ đồng, xong chi phí bán hàng giảm 41 tỷ đồng dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp sau kiểm toán vẫn cao hơn so với trước khi kiểm toán là 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu tài chính sau kiểm toán được điều chỉnh tăng thêm 41 tỷ đồng lên thành 60 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty đã ghi nhận thêm khoản mục thu nhập từ thanh lý công ty là 41,7 tỷ đồng. Cụ thể, TTF đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP chế biến gỗ Trường Thành M’Drak và CTCP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An. 

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được kiểm toán ghi nhận là 140 tỷ đồng, tăng 67% so với số liệu doanh nghiệp tự lập. Ở báo cáo đã kiểm toán, khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 39 tỷ đồng trong khi ở báo cáo tự lập công ty lại hoàn nhập dự phòng khoản mục này hơn 5 tỷ đồng. 

Do đó, lợi nhuận sau thuế giảm từ 20,6 tỷ đồng ở báo cáo tự lập xuống còn 2,5 tỷ đồng sau khi kiểm toán. Lỗ ròng sau kiểm toán là 8,7 tỷ đồng trong khi trong báo cáo tự lập là lãi 8,8 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành là 3.052 tỷ đồng. 

Nguồn: T.Đ tổng hợp từ báo cáo tài chính tự lập và sau kiểm toán 2021 của TTF.  

Như vậy, năm 2021 doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 1.607 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 8,6 tỷ đồng năm 2021 trong khi năm 2020 là lãi hơn 30 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty tăng 26% so với đầu năm lên 2.838 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả giảm 15,6% so với đầu năm xuống còn 2.383 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 455 tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TTF đang trong trạng thái “xập xình” sau đà bứt phá tăng mạnh hơn 50% từ đầu tháng 2. Kết phiên 5/4, cổ phiếu TTF hiện đang ở mức giá 16.100 đồng/cp.

T.Đan

Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
Dù xuất khẩu giảm liên tục so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư, điều này góp phần đáng kể giúp tỷ giá ổn định.