|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (21/9): VCP, SJM, PVL, HMH, SZG, BMF, AAA, CHC, LPB

22:55 | 21/09/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VCP, SJM, PVL, HMH, SZG, BMF, AAA, CHC, LPB.

Đăng ký bán ra: HMH, SZG, BMF, AAA

CTCP Hải Minh (Mã: HMH): Bà Phùng Thị Thu Huyền, chị ruột ông Phùng Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 30.125 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 18/10.

CTCP Sonadezi Giang Điền (Mã: SZG): Bà Ngô Thị Thu Hà thông báo đã bán 250.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 18/8.

CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Mã: BMF): Bà Vũ Thị Mai Phương, Trưởng BKS đăng ký bán 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 25/10.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA): Bà Trần Thị Thoản, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 20/9.

Đăng ký mua: CHC, LPB

CTCP Cẩm Hà (Mã: CHC): Ông Dương Phú Minh Hoàng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 50.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 11/9.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Mã: LPB): Ông Nguyễn Quý Chiến, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã mua 46.742 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 20/9.

Cổ đông lớn: VCP, SJM, PVL

CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã: VCP): Ông Vũ Tuấn Cường thông báo đã bán 768.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ ngày 14/9.

CTCP Sông Đà 19 (Mã: SJM): Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang thông báo đã bán 45.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 18/9.

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt (Mã: PVL): Ông Trịnh Quốc Khánh thông báo đã mua 93.700 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 15/9.

Thu Hà