|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (19/9): NHV, PIV, MCP, HDG, SHN, S99, KGM, TL4, DSP, YEG, BWS, PHC

21:25 | 19/09/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu NHV, PIV, MCP, HDG, SHN, S99, KGM, TL4, DSP, YEG, BWS, PHC.

Đăng ký bán ra: SHN, S99, KGM, TL4, DSP, YEG

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Mã: SHN): Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng BKS thông báo đã bán toàn bộ 979.786 cổ phiếu (tương đương 0,76% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 13/9.

CTCP SCI (Mã: S99): Ông Phan Dương Mạnh, Kế toán trưởng đăng ký bán 243.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 18/10.

Ông Đoàn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 191.900 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 17/8 đến ngày 15/9.

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Mã: KGM): Ông Đặng Quốc Việt, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 540.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 20/10.

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (Mã: TL4): Ông Trần Nho Thái, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 808.370 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 20/10.

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Mã: DSP): Bà Huỳnh Ngọc Cách, Kế toán trưởng thông báo đã bán 54.600 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 14/9.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG): CTCP Unicorn Venture thông báo đã bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 14/9.

Đăng ký mua: BWS, PHC

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã: BWS): Bà Trần Khánh Linh, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 15.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 5/9 đến 15/9.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Mã: PHC): Ông Nguyễn Ngọc Minh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/9 đến ngày 20/10.

Cổ đông lớn: NHV, PIV, MCP, HDG

CTCP Đầu tư NHV (Mã: NHV): Ông Đặng Quốc Hoàng thông báo đã mua 87.900 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 15/9.

CTCP PIV (Mã: PIV): Ông Hà Sơn Trung thông báo đã bán 279.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch là thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 15/9.

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (Mã: MCP): CTCP Hòn Ngọc Á Châu thông báo đã mua 3,7 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 19/9.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG): Ông Nguyễn Phương Đông thông báo đã bán 600.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 13/9.

Thu Hà