|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (13/9): AFX, STH, YEG, KPF, CEN, VNE, HTT, DHC, SC5, LPB, GMD

06:37 | 14/09/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu AFX, STH, YEG, KPF, CEN, VNE, HTT, DHC, SC5, LPB, GMD.

Đăng ký bán ra: CEN, VNE

CTCP CENCON Việt Nam (Mã: CEN): Ông Trần Ngọc Sơn, Kế toán trưởng đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu. Thời gian Giám đốc từ 8-12/9.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã: VNE): Ông Trần Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 18/9 đến ngày 16/10.

Đăng ký mua: HTT, CEN, DHC, SC5, LPB, GMD

CTCP Thương mại Hà Tây (Mã: HTT): Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 630.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 14/9 đến ngày 12/10.

CTCP CENCON Việt Nam (Mã: CEN): Ông Nguyễn Xuân Bắc thông báo đã mua 1,1 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 11/9.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 18/9 đến ngày 17/10.

CTCP Xây dựng số 5 (Mã: SC5): Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã mua 985.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch là ngày 11/9.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Mã: LPB): Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 12/9.

CTCP Gemadept (Mã: GMD): Ông Đỗ Việt Thành, em trai ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 8/9.

Cổ đông lớn: AFX, STH, YEG, KPF

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã: AFX): CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam thông báo đã bán 2,2 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 7/9.

CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (Mã: STH): Ông Nguyễn Viết Cường thông báo đã mua 100.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 5/9.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG): Bà Lê Phương Thảo thông báo đã mua 4,2 triệu cổ phiếu (tương đương 5,51% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 11/9.

CTCP Đầu tư tài sản Koji (Mã: KPF): Ông Nguyễn Như Khánh thông báo đã mua 6 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 8/9.

Thu Hà