Doanh nghiệp

Giao chỉ tiêu doanh thu hơn 45.000 tỉ đồng cho VNPT năm 2020

11:28 | 26/12/2019

Chia sẻ

Uỷ ban cũng yêu cầu VNPT không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 11.000 tỉ đồng.

Ngày 23/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 599/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, năm 2020, VNPT được giao chỉ tiêu doanh thu hơn 45.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 4.000 tỉ đồng; tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,2%; nộp ngân sách gần 4.000 tỉ đồng.

Đồng thời, Uỷ ban yêu cầu VNPT không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 11.000 tỉ đồng.

Trước đó, trong năm 2018, Công ty mẹ VNPT công bố đạt tổng doanh thu 42.439 tỉ đồng, giảm hơn 2.300 tỉ đồng so với năm 2017; lợi nhuậ sau thuế đạt 3.732 tỉ đồng; tăng gần 330 tỉ đồng so với năm 2017.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, Uy ban yêu cầu VNPT tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

VNPT cần rà soát lại toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đình báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020 của Tập đoàn về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VNPT hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), tích hợp dịch vụ với công nghệ mới, xây dựng nền tảng để cung cấp dịch vụ số; duy trì tăng trưởng dịch vụ băng rộng; triển khai thử nghiệm công nghệ 5G trong dịch vụ di động; định hướng kiến trúc và giải pháp IoT của Tập đoàn VNPT.

Song song đó, VNPT cần tập trung phát triển các dịch vụ tài chính số nhằm đem lại tiện ích cho khách hàng và tăng nguồn thu, bù đắp một phần cho sự sụt giảm doanh thu của các dịch vụ viễn thông truyền thống và các giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị phần. 

Hoàng Trung