Doanh nghiệp

[Infographic] Sức mạnh của trụ cột kinh tế nhà nước

14:20 | 07/01/2020

Chia sẻ

855 doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 188.000 tỉ đồng, đóng góp gần 800.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm 2018.
vai trò của doanh nghiệp nhà nước, thực trạng doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đồ họa: Alex

 

Bạch Mộc