|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

[Infographic] Sức mạnh của trụ cột kinh tế nhà nước

14:20 | 07/01/2020
Chia sẻ
855 doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 188.000 tỉ đồng, đóng góp gần 800.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm 2018.
vai trò của doanh nghiệp nhà nước, thực trạng doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đồ họa: Alex

 

Bạch Mộc

Nền kinh tế trong sự đứt gãy dòng tiền [Bài 1]: Mây mù bao phủ nền kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam vừa có năm tăng trưởng cao nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát vẫn được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên, dưới góc nhìn của những “người trong cuộc”, kinh tế đang đứng trước những thách thức chưa từng có.