Doanh nghiệp

Giai đoạn sau khi trở thành công ty cổ phần, PV Oil báo lỗ

17:06 | 31/10/2018

Chia sẻ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Oil đạt doanh thu 46.855 tỉ đồng, lãi sau thuế gần 450 tỉ đồng.

Giai đoạn từ sau trở thành công ty cổ phần (1/8 – 30/9), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil – Mã: OIL) đạt doanh thu thuần 9.319 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 5%.

Doanh thu hoạt động tài chính 54 tỉ đồng, chi phí tài chính trên 40 tỉ đồng; hai khoản mục chi phí lớn là bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt 253 tỉ đồng và 188 tỉ đồng trong quý.

Kết quả, PV Oil lỗ sau thuế trên 5 tỉ đồng; giai đoạn trước đó (1/1 đến 31/7) công ty đạt doanh thu thuần 35.800 tỉ đồng và lãi sau thuế 454 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng công ty đạt doanh thu 46.855 tỉ đồng, lãi sau thuế gần 450 tỉ đồng.

Tổng tài sản tính đến 30/9 đạt 24.318 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi 6.612 tỉ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ 12.665 tỉ đồng, nợ vay tài chính ngắn dài hạn 3.183 tỉ đồng không thay đổi nhiều so với thời điểm 1/8. Vốn chủ sở hữu 10.654 tỉ đồng, tổng lỗ lũy kế 905 tỉ đồng.

Thông tin từ báo cáo tài chính quý III cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 80,52% vốn điều lệ tại PV Oil, CTCP Hàng không Vietjet nắm 4,83%, còn lại là các cổ đông khác.

Xem thêm

Đông A