Nhà đất

Giá vốn kinh doanh bất động sản tăng mạnh, Địa ốc Hoàng Quân báo lãi ròng quí I giảm 67%

09:01 | 06/05/2020

Chia sẻ

Doanh thu thuần quí I/2020 của Địa ốc Hoàng Quân tăng 18% so với cùng kì trong khi lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 67% xuống còn 3,5 tỉ đồng.

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) vừa công bố BCTC hợp nhất quí I/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 138 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kì năm trước và LNST đạt 3,5 tỉ đồng, giảm mạnh 67% so với cùng kì (10,7 tỉ đồng).

Trong kì, chi phí giá vốn (chủ yếu là giá vốn kinh doanh BĐS) tăng mạnh 75% so với cùng kì lên hơn 114 tỉ đồng, kéo theo lãi gộp HQC giảm 53% so với cùng cùng kì xuống còn gần 24 tỉ đồng.

Mặc dù công ty ghi nhận khoản thu nhập khác tăng gần gấp đôi và chi phí tài chính, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kì nhưng do lợi nhuận gộp giảm mạnh kéo theo lãi ròng chỉ đạt mức một con số.

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của HQC giảm nhẹ so với đầu năm, ở mức 6.692 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ghi nhận 5.909 tỉ đồng, chiếm tới 88% cơ cấu tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 10% lên 37,8 tỉ đồng.

Nợ phải trả HQC tại ngày 31/3 là 2.361 tỉ đồng (chiếm 35% tổng nguồn vốn), giảm 25 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu nằm ở các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (777 tỉ đồng) và phải trả ngắn hạn khác (684 tỉ đồng).

Hàng tồn kho trong kì giảm 15% so với đầu năm về 593,6 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đa số là chi phí sản xuất kinh doanh với giá trị hơn 448 tỉ đồng. Một số hàng hóa bất động sản và chi phí dự án đã được dùng làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.


Địa ốc Hoàng Quân báo lãi ròng quí I giảm 67% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất quí I/2020 HQC

Năm 2020, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.209 tỉ đồng, tăng 84% và lợi nhuận sau thuế 63 tỉ đồng, tăng 52% so với kết quả thực hiện trong năm 2019.

 

Hà Lê