Doanh nghiệp

FLCHomes đặt chỉ tiêu lãi 2020 bằng 1/3 năm ngoái, không chia cổ tức năm 2019

08:31 | 28/04/2020

Chia sẻ

Cụ thể, HĐQT FLCHomes trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 100 tỉ đồng.

Sáng nay (28/4), Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (Mã: FHH) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

FLCHomes đặt chỉ tiêu lãi bằng 1/3 năm ngoái, không chia cổ tức năm 2019 - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông FLCHOmes. Ảnh: Thu Thủy

Tại đại hội, HĐQT công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 100 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 80 tỉ đồng. 

Với kế hoạch kinh doanh như vậy, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất không có nhiều biến động so với năm 2019 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận giảm mạnh so với thực hiện năm ngoái.

Trong năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của FLCHomes đạt 1.512 tỉ đồng, tăng 37% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 292 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần kế hoạch. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay chỉ gần bằng 1/3 thực hiện năm 2019.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, FLCHomes không chia cổ tức cho cổ đông. Thay vào đó, lợi nhuận sau thuế được trích lập quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi và quĩ đầu tư phát triển và giữ lại. Kế hoạch cổ tức năm 2020, công ty dự kiến với tỉ lệ 4%.

FLCHomes đặt chỉ tiêu lãi bằng 1/3 năm ngoái, không chia cổ tức năm 2019 - Ảnh 2.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận FLCHomes năm 2019. Nguồn: Tài liệu đại hội

Thu Thủy