|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC sắp tổ chức họp bất thường

14:25 | 13/11/2023
Chia sẻ
FLC chốt ngày 1/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự 1/12. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo chi tiết sau.

Tại cuộc họp, HĐQT sẽ báo cáo về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hồi tháng 3, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, cổ đông công ty đã thông qua phương án tái cơ cấu toàn diện (bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh…).

Nhiều nhóm giải pháp quan trọng trong phương án tái cơ cấu của FLC đã được thông qua như: tái cấu trúc nguồn vốn, sử dụng tài sản của Tập đoàn để xử lý các khoản vay trái phiếu, vay tại các tổ chức, cá nhân; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ  dự án, liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai dự án; linh hoạt trong phương án huy động vốn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tinh giản bộ máy, xử lý nợ xấu, giải quyết sạch về công nợ, duy trì và phát triển hoạt các hoạt động, các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn…

Với các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư, ĐHĐCĐ chấp thuận đưa vào chi phí một lần và theo dõi ngoại bảng với các khoản nợ xấu khó đòi; đồng thời thực hiện trích lập dự phòng 100% với các khoản hiện đang cần xem xét, đàm phán để thu về.

Với các khoản đầu tư của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết: thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có).

 ĐHĐCĐ bất thường của FLC diễn ra vào tháng 3. (Ảnh: FLC).

FLC chậm nộp hàng loạt báo cáo tài chính

Cuối tháng 10, FLC cho biết đã nhận được quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đề ngày 20/10 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch do chưa công bố báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán và BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét

Giải trình, FLC cho biết các BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Do đó, FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 và BCTC bán niên 2023 đã được soát xét.

FLC cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định.

Sau khi các BCTC năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 được phát hành, FLC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2023 và CBTT theo quy định.

Hơn một năm sau biến cố của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC nhiều lần hứa hẹn công bố BCTC nhưng chưa thực hiện được. 

Đầu tháng 10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt FLC 92,5 triệu đồng do không công bố đúng thời hạn các BCTC kể trên.

Lâm Anh