|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC Faros hủy ngày chốt danh sách cổ đông, lùi ngày họp đại hội thường niên

18:19 | 22/04/2022
Chia sẻ
FLC Faros gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 tới chậm nhất ngày 30/6.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của FLC Faros được tổ chức vào ngày 25/5/2021. (Ảnh: Đức Quyền).

Ngày 14/3 năm nay, bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã ký nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/4 để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian, địa điểm và nội dung họp chưa được công bố cụ thể. 

Ngày hôm nay 22/4, tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bình Phương đã ra nghị quyết mới về việc hủy ngày 5/4 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Đồng thời, FLC Faros cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất tới ngày 30/6.

Theo Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp hàng năm trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, FLC Faros vừa gia hạn thời gian tổ chức đại hội từ chậm nhất vào cuối tháng 4 tới chậm nhất vào cuối tháng 6.

Bà Hương Trần Kiều Dung bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8/4 năm nay với cáo buộc giúp sức Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Ông Trịnh Văn Quyết đã bị bắt tạm giam trước đó vào ngày 29/3.

Ngoài vị trí Chủ tịch FLC Faros, bà Dung còn là Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch Chứng khoán BOS.

Ngày 21/4 vừa qua, Hội đồng quản trị FLC Faros đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Bình Phương để bà Phương đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT thay cho bà Hương Trần Kiều Dung.

Theo quy định của Nghị định 71/2017, từ ngày 1/8/2020, "Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng".

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá cổ phiếu FLC và ROS đã giảm khoảng 60 - 70%.

Tại Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch HĐQT Đặng Tất Thắng đã được bầu vào ghế Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 31/3. FLC cũng đã hủy danh sách cổ đông lập ngày 23/3 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất tới ngày 30/6.

Thay vào đó, FLC sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/5 để chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường. Thời gian và địa điểm diễn ra đại hội bất thường chưa được công bố. Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ngoài hai thành viên HĐQT là ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung đã bị bắt tạm giam như đã nói ở trên, hai thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn FLC cũng đã xin từ nhiệm vào tuần trước.

Đức Quyền