|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC cải chính số liệu kết quả kinh doanh

15:53 | 09/05/2022
Chia sẻ
Sau cải chính, doanh thu thuần của Tập đoàn FLC trong nửa đầu năm 2021 giảm đi 550 tỷ đồng so với báo cáo đã công bố trước đó.

FLC cải chính số liệu trên báo cáo tài chính bán niên năm 2021. (Ảnh minh họa: Song Ngọc).

Tập đoàn FLC mới đây đã công bố cải chính báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2021 soát xét .

Theo giải trình của FLC, tập đoàn ban đầu đã phân loại nhầm khoản góp vốn bằng tài sản vào công ty liên kết trên mục doanh thu bán hàng và mục giá vốn hàng bán, đúng ra phải ghi nhận giá trị thuần của khoản góp vốn này vào mục thu nhập khác. 

Số liệu tài chính 6 tháng đầu năm 2021 sau cải chính ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 3.611 tỷ đồng, giảm 550 tỷ (tức 13%) so với con số báo cáo ban đầu. Lợi nhuận gộp giảm 80% so với số đã báo cáo, còn 17 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế không thay đổi. 

Tuy nhiên, các số liệu trong báo cáo cải chính này vẫn còn một số điểm gây khúc mắc khi doanh thu thuần nhỏ hơn giá vốn hàng bán nhưng FLC vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp thay vì lỗ gộp.

Cụ thể, doanh thu thuần trước cải chính là 4.161 tỷ, trong khi giá vốn hàng bán là 4.202 tỷ. Như vậy, trước cải chính, FLC lỗ gộp 41 tỷ đồng, không phải lãi gộp 87 tỷ như báo cáo ngày 6/5/2022 đã trình bày.

Trong báo cáo cải chính ngày 6/5/2022, doanh thu thuần nhỏ hơn giá vốn hàng bán nhưng FLC vẫn ghi nhận lãi gộp hàng chục tỷ đồng.

Tương tự, doanh thu thuần sau cải chính là 3.611 tỷ, trong khi giá vốn hàng bán là 3.722 tỷ. Nói cách khác, sau cải chính, FLC phải lỗ gộp 111 tỷ đồng, không phải lãi gộp 17 tỷ đồng như trình bày ở trên. Chúng tôi đã liên hệ với Tập đoàn FLC nhưng chưa nhận được giải thích về điểm bất thường này.

Đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 của Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt.

Tập đoàn FLC phải tìm đơn vị khác để kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2021 và không thể công bố báo cáo tài chính đúng hạn chót theo quy định.

Ngày 24/3 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt hành chính Tập đoàn FLC 200 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin do công bố thông tin sai lệch.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và báo cáo bán niên năm 2021 đã soát xét, FLC có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, FLC trình bày không có giao dịch với bên liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán cho biết FLC công bố thông tin sai lệch số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể: BCTC này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do FLC góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định.

Cập nhật ngày 11/5/2022: Tập đoàn FLC đã có công văn đính chính số liệu trong báo cáo cải chính ngày 6/5 theo hướng thể hiện lỗ gộp thay vì lãi gộp.

Công văn ngày 10/5/2022 của Tập đoàn FLC, đính chính thông tin trong báo cáo cải chính ngày 6/5.

Đức Quyền