|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

EVFTA ngành rau quả

EVFTA ngành rau quả: Cơ quan có thẩm quyền về SPS của Việt Nam và EU

EVFTA ngành rau quả: Cơ quan có thẩm quyền về SPS của Việt Nam và EU

EVFTA có một số cam kết xác định rõ phân quyền quản lý SPS ở mỗi bên.
Hàng hóa -15:45 | 11/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Cam kết về biện pháp vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm

EVFTA ngành rau quả: Cam kết về biện pháp vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm

Trong EVFTA, các biện pháp SPS liên quan đến rau quả như quy định về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy định về khử khuẩn, khử trùng đối với rau quả tươi; quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất rau quả sấy khô, đóng hộp…
Hàng hóa -13:18 | 11/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Cam kết về các biện pháp phi thuế quan

EVFTA ngành rau quả: Cam kết về các biện pháp phi thuế quan

EU là một trong số thành viên WTO sử dụng rất phổ biến các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa, đặc biệt đối với hàng hóa nông nghiệp như rau quả.
Hàng hóa -07:53 | 11/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Xác minh xuất xứ

EVFTA ngành rau quả: Xác minh xuất xứ

Hàng hóa khi nhập khẩu có chứng nhận xuất xứ theo EVFTA thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.
Hàng hóa -19:33 | 10/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba

EVFTA ngành rau quả: Hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba

Trong thương mại quốc tế, việc hàng hóa quá cảnh tại nước thứ ba và được tháo dỡ, chia nhỏ tại đó rồi xuất đi các nơi khác nhau ngày càng phổ biến.
Hàng hóa -15:04 | 10/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Hàng hóa miễn chứng từ xuất xứ

EVFTA ngành rau quả: Hàng hóa miễn chứng từ xuất xứ

EVFTA quy định một số hàng hóa sau có thể được miễn chứng từ xuất xứ.
Hàng hóa -11:03 | 10/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU

EVFTA ngành rau quả: Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) EVFTA có mẫu EUR.1 áp dụng chung cho cả hàng hóa xuất khẩu từ EU và Việt Nam.
Hàng hóa -11:41 | 08/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Thủ tục chứng nhận xuất xứ

EVFTA ngành rau quả: Thủ tục chứng nhận xuất xứ

Quy định về thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA được áp dụng chung cho tất cả loại hàng hóa, trong đó có sản phẩm rau quả.
Hàng hóa -13:54 | 07/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Cam kết về Quy tắc xuất xứ

EVFTA ngành rau quả: Cam kết về Quy tắc xuất xứ

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA, sản phẩm phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ của EVFTA.
Hàng hóa -11:30 | 07/04/2021
EVFTA ngành rau quả: Cam kết thuế quan của EU đối với rau quả Việt Nam

EVFTA ngành rau quả: Cam kết thuế quan của EU đối với rau quả Việt Nam

Trong EVFTA, EU cam kết xóa bỏ thuế với các mặt hàng rau củ quả của Việt Nam theo 4 nhóm.
Hàng hóa -19:36 | 05/04/2021