Chứng khoán

Dự báo VN-Index quanh vùng 750 - 800 điểm, Chứng khoán Bảo Việt đặt kế hoạch lãi năm nay giảm sâu

10:39 | 15/06/2020

Chia sẻ

Cụ thể, Chứng khoán Bảo Việt đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 là 483,38 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 79,3 tỉ đồng.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã: BVS) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020. Trong năm nay, Chứng khoán Bảo Việt đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 483,38 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 79,3 tỉ đồng.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận này đều sụt giảm so với năm 2019. Trong năm ngoái, Chứng khoán Bảo Việt đạt chỉ tiêu doanh thu đạt 541,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 135,5 tỉ đồng. Theo đó, kế hoạch lãi năm nay giảm hơn 40% so với năm ngoái.

Định hướng kinh doanh năm nay, Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục triển khai tất cả các dịch vụ kinh doanh, tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tự doanh và đầu tư. Cũng trong năm nay, công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các sản phẩm phái sinh khi đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ.

Đánh giá về thị trường chứng khoán năm nay, Chứng khoán Bảo Việt đưa ra cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch kinh doanh với VN-Index dao động quanh biên độ 750 - 800 điểm. Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 4.600 tỉ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2019, công ty dự chi 72 tỉ đồng để trả cổ tức. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Chứng khoán Bảo Việt dự kiến tỉ lệ trả cổ tức tiền mặt là 8%. 

Cập nhập thêm thông tin, trong quý đầu năm nay, Chứng khoán Bảo Việt đạt doanh thu gần 89,5 tỉ đồng, giảm 19,7% so với cùng kì năm ngoái.

Với việc chi phí tăng đột biến 45,9% so với quí đầu năm ngoái lên hơn 113 tỉ đồng, Chứng khoán Bảo Việt báo lỗ sau thuế 22,7 tỉ đồng trong khi quí I năm 2019 ghi nhận lãi sau thuế gần 29,4 tỉ đồng. Đây là quĩ báo lỗ đầu tiên kể từ đầu năm 2012.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu sụt giảm trong quí đầu năm chủ yếu do chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính giảm 16,1 tỉ đồng. Ghi nhận trên báo cáo tài chính, doanh thu hoạt động môi giới của Chứng khoán Bảo Việt sụt giảm hơn 6,6 tỉ đồng so với quí I/2019, còn 25,1 tỉ đồng trong quí đầu năm nay.

Bên cạnh đó, trong quí đầu năm nay, khối tự doanh của Chứng khoán Bảo Việt thực hiện cắt lỗ cổ phiếu và nhiều khoản đầu tư khác. Theo đó, Chứng khoán Bảo Việt đã bán ra 185,7 tỉ đồng cổ phiếu niêm yết với giá gốc là 195,3 tỉ đồng, tương đương mức lỗ hơn 9,6 tỉ đồng. Trong đó, công ty chứng khoán này báo ghi nhận khoản lỗ 2,1 tỉ đồng và 3 tỉ đồng khi bán cắt lỗ hơn 1 triệu cổ phiếu CTG và MBB.

Lợi Hoàng