Hàng hóa

Dự báo nhu cầu điện thương phẩm năm 2030 đạt gần 491 tỉ kWh

20:49 | 18/11/2020

Chia sẻ

Ảnh: Báo Tin Tức

Theo nội dung bản Qui hoạch vừa được đưa ra lấy ý kiến lần 2, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) dự báo nhu cầu điện thương phẩm sẽ đạt 490,8 tỉ kWh, điện sản xuất là 550,7 tỉ kWh vào năm 2030.

Theo Báo Pháp luật TP HCM, Bộ Công Thương đang xây dựng Qui hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Qui hoạch Điện VIII). Dự kiến đến tháng 12/2020, Bộ sẽ hoàn thành Qui hoạch Điện VIII và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo nội dung bản Qui hoạch vừa được đưa ra lấy ý kiến lần 2, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) dự báo nhu cầu điện thương phẩm sẽ đạt 490,8 tỉ kWh, điện sản xuất là 550,7 tỉ kWh vào năm 2030; năm 2050 nhu cầu điện thương phẩm là 967 tỉ kWh và điện sản xuất là 1075 tỉ kWh.

Theo đó, điện thương phẩm sẽ duy trì mức tăng 8,3% giai đoạn 2021-2030, sau đó giảm xuống mức 3,4%/năm giai đoạn 2031-2050. Hệ số đàn hồi điện đối với GDP 5 năm giảm xuống mức 1,23 lần vào năm 2030 và sau đó giảm mạnh 0,36 lần vào năm 2050.

Trong chương trình phát triển nguồn điện, ngoài nhiệt điện, Viện Năng lượng cũng cho rằng vẫn còn tiềm năng để xây dựng nguồn thủy điện. 

Hiện tổng công suất thủy điện vừa và lớn đã được xây dựng đến năm 2019 khoảng 17,9 GW, như vậy vẫn có thể phát triển thêm 1,8GW cho giai đoạn 2020-2025.

Đối với tiềm năng thủy điện nhỏ là 10 GW, rà soát lại còn khoảng 6 GW, hiện tại đã xây dựng được 3,5 GW, đơn vị tư vấn cũng đánh giá có thể phát triển thêm 2,5 GW.

Ngoài ra còn có tiềm năng từ các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác thải, điện thủy triều, điện khí sinh học...

Trong Qui hoạch Điện VIII đang xây dựng cũng tính toán đến việc nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Theo đó tiềm năng có thể nhập 19 GW, trong đó Lào 11 GW, Trung Quốc 3,8 GW, Campuchia 4 GW.

H.Mĩ