|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu từ kinh doanh ô tô tải và đầu kéo của Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tăng 17% quý I

07:37 | 08/05/2021
Chia sẻ
Kết thúc quý I, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã thực hiện được 27,4% kế hoạch doanh thu và 27,8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 137 tỷ đồng và 55,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 19% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh ô tô tải và đầu kéo tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu bất động sản chỉ hơn 4 tỷ và việc hụt nguồn thu từ doanh thu khác đã khiến doanh thu thuần của HHS giảm 20%. Trong đó, doanh thu từ thị trường miền Nam chiếm tới 80%.

Doanh thu từ kinh doanh ô tô tải và đầu kéo của Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tăng 17% quý I - Ảnh 1.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của HHS giảm hơn 80% so với cùng kỳ còn 4,6 tỷ đồng trong quý I. Tuy nhiên, phần lợi nhuận trong kết quả kinh doanh từ công ty liên doanh, liên kết lại tăng hơn 280% lên mức 45,1 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế của HHS chỉ giảm 19%.

Kinh doanh ô tô tải và đầu kéo phát triển, doanh thu của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vẫn sụt giảm trong quý I/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính của HHS.

Năm 2021, HHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế mà HHS lần lượt là 500 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Với kết quả quý I, công ty đã thực hiện được 27,4% kế hoạch doanh thu và 27,8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của HHS đạt 4.000 tỷ đồng, cao hơn 54 tỷ đồng so với đầu năm.

Kết thúc quý I, HHS ghi nhận tổng mức tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 463 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng tài sản. Các khoản phải thu của khách hàng mua nhà và ô tô đã giảm từ mức 62 tỷ đồng ở đầu năm xuống còn 34,5 tỷ đồng tại cuối kỳ.

Công ty cũng tăng khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV lên 3.080 tỷ đồng, cao hơn 45 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản nợ phải trả cuối kỳ của công ty là 203 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn. Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận tại ngày 31/3 là 3.797 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 813 tỷ đồng.

Quốc Anh

Thủ tướng: 'Biến đau thương thành hành động', tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành biến đau thương thành hành động trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.