Nhà đất

Doanh thu bất động sản tăng gấp đôi, lợi nhuận CEO Group vượt 36% kế hoạch

17:24 | 03/02/2020

Chia sẻ

Quí IV/2019, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của CEO Group đạt 1.204 tỉ đồng, chiếm tới 87% tổng doanh thu và tăng hơn gấp đôi cùng kì.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí IV/2019 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO), doanh thu trong quí đạt hơn 1.383 tỉ đồng, tương ứng tăng 94% so với cùng kì năm ngoái và tăng mạnh 115%  so với quí trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.204 tỉ đồng, chiếm tới 87% tổng doanh thu và gấp đôi cùng kì.

Giá vốn bán hàng trong quí tăng mạnh 127% lên 1.024 tỉ đồng khiến lãi gộp của CEO còn 359 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn tăng 37% so với cùng kì.

Các chi phí khác tăng nhẹ kéo theo lợi nhuận sau thuế trong quí của doanh nghiệp đạt 172,4 tỉ đồng, tăng 50% (gấp rưỡi) so với lợi nhuận đạt được cùng kì năm 2018 và tăng gấp 3 lần quí III/2019.

Doanh thu bất động sản tăng gấp đôi, CEO Group hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo giải trình CEO Group

Theo lí giải của CEO, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kì năm 2018 chủ yếu là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng.

Hết năm 2019, CEO Group ghi nhận 4.550 tỉ đồng doanh thu thuần (gấp đôi năm 2018) và hơn 607 tỉ đồng lãi ròng (gấp 1,6 lần năm 2018). Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 448 tỉ đồng.

Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của Tập đoàn.

Năm 2019, Tập đoàn C.E.O đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 445 tỉ  đồng. Như vậy, hết năm, doanh nghiệp đã vượt 42,1% kế hoạch doanh thu và vượt 36% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của CEO đạt 8.037 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 44%, từ 358,8 tỉ đồng ở đầu kì về gần 201 tỉ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 35% so với đầu kì về hơn 1.013 tỉ đồng, chiếm hơn 12% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối kì, nợ phải trả của CEO giảm 26% so với đầu kì về hơn 4.371 tỉ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm hơn một nửa so với đầu kì, từ 2.244 tỉ đồng về 1.021 tỉ đồng. Trong đó, chủ yếu là giảm giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (còn 972 tỉ đồng).

Doanh thu bất động sản tăng gấp đôi, CEO Group hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 - Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. (Ảnh: CEO Group)

Ngoài ra, doanh nghiệp còn 3 dự án lớn với chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.747 tỉ đồng, bao gồm: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.584,3 tỉ đồng), xây dựng nhà tiện tích thuộc dự án Sonasea Villas & Resort 2 (110,2 tỉ đồng) và Green Hotel & Resort 42,8 tỉ đồng.

Trong đó, Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City được CEO lấy làm dự án trọng điểm trong năm 2019 và cả những năm tiếp theo.

Doanh thu bất động sản tăng gấp đôi, CEO Group hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 - Ảnh 3.

Nguồn: BCTC hợp nhất quí IV/2019 CEO Group

 

Hà Lê