|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Điều chỉnh khấu hao, Nước Thủ Dầu Một báo lãi quí I giảm 15%

08:28 | 21/04/2020
Chia sẻ
Giá vốn trong kì tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế Nước Thủ Dầu Một trong quí đầu năm giảm 15%. Sau 3 tháng, công ty ghi nhận hoàn thành hơn 13% kế hoạch lãi ròng cả năm.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) công bố kết quả kinh doanh quí I/2020 với doanh thu thuần gần 83 tỉ đồng, tăng 11% so với quí I/2019. Giá vốn tăng cao trong kì khiến lợi nhuận gộp còn 39,9 tỉ đồng, giảm hơn 18%. Tỉ suất lợi nhuận gộp ở mức 48%. Lợi nhuận sau thuế 30,5 tỉ đồng, giảm 15%.

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của TDM quí I/2020 (M.Đ tổng hợp)

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của TDM quí I/2020 (M.Đ tổng hợp)

Theo giải trình của công ty, TDM đã điều chỉnh khung khấu hao cho phù hợp với tình hình sử dụng tài sản cố định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chi phí khấu hao được bắt đầu từ quí II/2019, do vậy, chi phí khấu hao quí I/2020 có sự chênh lệch tăng so với cùng kì.

Điều chỉnh khấu hao, Nước Thủ Dầu Một báo lãi giảm 15% - Ảnh 2.

(Nguồn: Báo cáo tài chính quí I/2020 của TDM)

Hết tháng 3, tổng giá trị tài sản của TDM hơn 2.264 tỉ đồng, giảm 4% hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 60% còn gần 130 tỉ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 30% còn 133 tỉ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn thay đổi phần lớn tại nợ phải trả, còn gần 696 tỉ đồng, giảm 10% đầu kì. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 25% xuống 119 tỉ đồng.

Năm 2020, TDM đặt chỉ tiêu nước sản xuất và nước thương phẩm cùng tăng trên 15% so với thực hiện năm 2019. Tổng doanh thu dự kiến tăng 20% và lợi nhuận trước thuế tăng trên 10%. Tỉ lệ cổ tức năm là 12% (mỗi cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Sau 5 năm, công ty đặt mục tiêu hướng tới năm 2024 với doanh thu nước là 809 tỉ đồng, tăng 94% so với kế hoạch năm 2020.  Lợi nhuận sau thuế gần 525 tỉ đồng, tăng 135%.

Điều chỉnh khấu hao, Nước Thủ Dầu Một báo lãi giảm 15% - Ảnh 3.

(Nguồn: Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của TDM)

Năm 2020,  TDM dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An 100.000 m3/ngày đêm và Nhà máy Bàu Bàng tăng thêm công suất 30.000 m3/ngày đêm. 

Công ty cũng nhận định một số khó khăn có thể gặp đến từ giá cả nguyên vật liệu đầu vào bị điều chỉnh theo chiều hướng tăng (điện, hóa chất, nhân công…) và áp lực về thời gian trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng lớn, do thời hạn vay ngắn hơn thời gian khấu hao tài sản cố định.

Minh Đăng