Nhà đất

Điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung TP Hải Phòng Khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn

18:41 | 03/09/2019

Chia sẻ

Các khu vực điều chỉnh cục bộ bao gồm lô A70, A71 và A79 thuộc phường Tân Thành - quận Dương Kinh; phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên và lô A86 thuộc phường Vạn Hương - quận Đồ Sơn.
212543baoxaydung_image001

Một góc thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung thành phố Hải Phòng Khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.

Theo đó, phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ khu vực điều chỉnh cục bộ lô A70, A71 và A79 thuộc phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) là không thay đổi các tính chất và các định hướng phát triển chung của khu vực.

Đồng thời, điều chỉnh vị trí, qui mô sân golf, đất khu đô thị mới kết hợp dịch vụ du lịch, bổ sung đất cây xanh cảnh quan khu vực cửa sông Lạch Tray.

Nội dung điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất là điều chỉnh giảm diện tích đất đô thị mới khoảng 42 ha và đất cây xanh công viên, sinh thái khoảng 61 ha; điều chỉnh tăng đất cây xanh thể dục thể thao (sân golf) khoảng 15 ha và đất hỗn hợp, dịch vụ (đất ở, đất thương mại dịch vụ du lịch...) khoảng 69 ha, đất công nghiệp khoảng 11 ha; bổ sung tăng khoảng 125 ha đất cây xanh sinh thái.

Đối với khu vực điều chỉnh cục bộ lô A86 thuộc phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn), phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ là điều chỉnh mở rộng ranh giới để quản lí phát triển các không gian mặt nước, bổ sung diện tích sân golf; tính chất, chức năng cơ bản tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung năm 2011.

Nội dung điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất là giữ nguyên chức năng sử dụng đất và qui mô 350 ha theo điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung năm 2011, bổ sung tăng 130 ha đất xây dựng sân golf từ đất mặt nước.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng tổ chức công bố, công khai qui hoạch điều chỉnh theo qi định.

Ngoài ra, tổ chức lập điều chỉnh qui hoạch phân khu, qui hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ, theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh qui hoạch với các khu chức năng khác không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, rà soát và đánh giá kế hoạch thực hiện các dự án tại các khu vực điều chỉnh cục bộ,...

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung TP Hải Phòng được phê duyệt. 

Trước đó, tháng 4/2018, UBND TP Hải Phòng đã có Tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh cục bộ khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ qui hoạch là 3.098 ha, trong đó: Diện tích theo Qui hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1448 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là 1.908 ha.

Diện tích bổ sung lấn biển là 1.190 ha. Theo đó, các khu lấn biển được hình thành tại phía Tây Nam của khu du lịch Đồ Sơn nhằm khai thác các lợi thế về cảnh quan, môi trường hiện hữu của khu vực.

Tính chất, chức năng sử dụng đất là khu tổ hợp dịch vụ, du lịch, công cộng, nghỉ dưỡng và cây xanh thể dục thể thao, sân golf.

Thu Hà