Tài chính
[ Live ]

ĐHĐCĐ VIB: Kế hoạch tăng trưởng tín dụng 24%, niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào tháng 11

10:13 | 30/06/2020

Chia sẻ

Trong năm 2020, VIB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 24%, lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 4.500 tỉ đồng. VIB dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 20% lên 11.000 tỉ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng, đồng thời niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong tháng 11.

Sáng nay (30/6), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 nhằm thông qua kết quả thực hiện năm 2019 và nhiều vấn đề quan trọng trong năm 2020.

ĐHĐCĐ VIB: Kế hoạch tăng trưởng tín dụng 25%, niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2020 - Ảnh 1.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2020 của VIB sáng ngày 30/6. Ảnh: P. Dương.

Tại đại hội, HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế là 4.500 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2019. 

Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến đạt 222.000 tỉ đồng, tăng 20% so với cuối năm trước. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ dự kiến tăng 24%, lên 165.685 tỉ đồng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. 

Huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá ước đạt 166.120 tỉ đồng, tăng 19%.

Theo ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT: "Các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2020 được đề xuất dựa trên những dự báo về môi trường hoạt động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với tiềm lực tài chính và chiến lược kinh doanh cụ thể của VIB".

Cũng tại đại hội, HĐQT trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông thực hiện hữu từ quĩ đầu tư phát triển, quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, VIB sẽ tăng vốn từ 9.244 tỉ đồng lên tối đa 11.093 tỉ đồng, tương đương tăng 1.849 tỉ đồng (tăng 20%).

Nguồn tiền thu được từ tăng vốn sẽ được sử dụng để tăng cường cấp tín dụng 1.349 tỉ đồng; đầu tư tài sản thanh khoản 300 tỉ đồng; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro 100 tỉ đồng và đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh 100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, HĐQT VIB trình và đề xuất đại hội thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu VIB niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết theo qui định của pháp luật, của NNHH, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và ngân hàng.

ĐHĐCĐ VIB: Tăng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỉ đồng trong năm nay - Ảnh 2.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB phát biểu tại đại hội. Ảnh: P. Dương.

Trước đó, VIB đã công bố báo cáo tài chính quí I/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.075 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì năm trước.

Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.000 tỉ đồng, cho vay khách hàng đạt 135.000 tỉ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,8%, ngân hàng không còn dư nợ tại VAMC.

Theo số liệu VIB cung cấp, tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của ngân hàng tính đến cuối quí I ở mức 9,5%, cao hơn so với mức tối thiểu 8% do NHNN qui định; tỉ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 76,5% so với mức trần 85% và và tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 35% so với trần 40%.

VIB đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II vào ngày 19/12/2019. Trong quí I, VIB được IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 144 triệu USD, là hạn mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam mà IFC cấp hạn mức.

Trước đó, năm 2019 tổng tài sản ngân hàng đạt gần 185.000 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.082 tỉ đồng, tăng 1,5 lần so với thực hiện năm 2018, vượt 120% so với kế hoạch. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.

Miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị

Tại đại hội, HĐQT VIB trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm từ tháng 7/2019 là ông Michael John Murphy và ông Timothy lan Oldham. 

Hai ông này xin từ nhiệm ngày 16/7 và cùng ngày HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm. Từ 16/7/2019, hai ông Michael John Murphy và Timothy lan Oldham đã dừng toàn bộ hoạt động, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với tư cách thành viên HĐQT của ngân hàng.

Như vậy cơ cấu HĐQT VIB nhiệm kỳ hiện tại (2019 - 2023) còn lại 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên thông thường và 1 thành viên độc lập.

P. Dương