Tài chính

ĐHĐCĐ TPBank: Phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng

08:30 | 23/04/2019

Chia sẻ

Ngoài phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, TPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu bằng phần lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện các mục tiêu khác.
ĐHĐCĐ TPBank: Phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội cổ đông TPBank (Ảnh: DB)

Sáng nay (23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội sẽ thực hiện thông qua các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận,... Đáng chú ý, tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cũng sẽ trình bày về chủ trương tìm kiếm, mua lại công ty tài chính, gia nhập vào thị trường tài chính tiêu dùng. Đồng thời, dự định thành lập công ty Quản lí nợ và Khai thác tài sản (AMC) của ngân hàng.

Đại hội thông qua tất cả các tờ trình.

Thảo luận:

Ngân hàng có dự định chia cổ tức về phần lợi nhuận năm 2018 không?

Chủ tịch Đỗ Minh Phú cho biết lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (1.527 tỉ đồng) sẽ được sử dụng để mua lại công ty tài chính và mở thêm công ty AMC,… phần còn lại sẽ chia cho các cổ đông nhưng bằng cổ phiếu, và phải căn cứ vào tình hình cụ thể để có phương án.

Ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm gần 1.500 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng nhưng chỉ mới có phương án phát hành 100 triệu cp, tương đương tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng, TPBank có phương án tăng vốn nào khác hay không?

Chủ tịch Đỗ Minh Phú: Để tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng, ngân hàng có các nguồn để tăng vốn sau:

(1) Nguồn lợi nhuận để lại sau khi đã thực hiện các mục tiêu đã nói ở trên.

(2) Phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

(3) Thặng dư vốn khi phát hành riêng lẻ. 

Ông cho rằng với mức giá hiện tại thì cổ đông yên tâm sẽ đạt được mức thặng dư cần thiết để tăng vốn.

Tăng trưởng tín dụng 11,2% trong quí I, sát mức phê duyệt của NHNN là 13%, với mức tăng trưởng mạnh như vậy thì trong thời gian tới TPBank có chiến lược kinh doanh như thế nào? Ngân hàng đã xin nới room chưa?

Tổng giám đốc Nguyễn Hưng: TPBank đã hoàn thành trước hạn Thông tư 41 và theo chủ trương của NHNN sẽ được ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao hơn. 

"Chúng tôi tin là sẽ được tăng thêm và đã xin luôn rồi, tôi cho rằng mức 20% là mức trong tầm tay", ông nói.

Chia sẻ thêm về chiến lược phát triển khi hạn mức tăng trưởng tín dụng đã sát mức trần được duyệt, Chủ tịch Đỗ Minh Phú cho biết ngân hàng đã chuyển sang hướng là tăng lợi nhuận từ khách hàng, phát triển tăng thu từ phí dịch vụ khác chứ không chỉ phụ thuộc vào lãi từ tín dụng.

Xin cho biết thêm thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu và niêm yết tại Singapore?

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng: Phát hành 200 triệu USD trái phiếu là trái phiếu thường, đang trong quá trình đàm phán. Được tính vào vốn cấp 2, sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh thôi không phải chuyển đổi.

Xin cho biết chính xác về hệ số CAR hiện tại của ngân hàng? Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank?

Hệ số CAR theo qui định cũ là 10,41% và theo tiêu chuẩn Basel II mới là 9,6%. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank là kịch trần 30%.

Ngân hàng đã xác định phương án mua công ty tài chính nào chưa?

Hiện tại ngân hàng đang trong quá trình xem xét một số công ty tài chính, xin phép chưa tiết lộ thông tin cụ thể.

................

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú cho biết năm 2018 là năm ngân hàng đạt được nhiều kết quả khả quan. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của ngân hàng đạt 2.258 tỉ đồng, gấp đôi con số năm 2017 và tăng gấp 6 lần so với năm 2013 và là mức cao nhất từ trước tới nay. Hệ số ROE được cải thiện, tăng từ 15,6% (2017) lên 20,8%.

Ông cũng nhấn mạnh về thành công trong việc niêm yết cổ phiếu TPB trên sàn HOSE (ngày 19/4/2018). Sau một năm lên sàn EPS của cổ phiếu đã tăng từ 1.717 đồng cuối năm 2017 lên 2.911 đồng cuối năm 2018. Trong năm 2018, TPBank cũng đã phát hành thêm 856 triệu cổ phiếu với mệnh giá.

Mua lại tối thiểu 500 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 3.200 tỉ đồng, tăng 42% so với năm 2018. Phát triển mảng bán lẻ là mục tiêu trọng tâm của năm, dự kiến mảng bán lẻ sẽ chiếm tỉ trọng 50% tổng thu nhập.

Tổng tài sản đến cuối năm 2019 dự kiến đạt 152.362 tỉ đồng, tăng 12%. Trong đó, dư nợ cho vay và trái phiếu nắm giữ của các tổ chức kinh tế ước tính tăng 15%, ở mức 96.978 tỉ đồng. Huy động vốn dự kiến tăng trưởng 13%, đạt 134.114 tỉ đồng.

Ông cho biết hiện TPBank còn khoảng 700 tỉ đồng nợ xấu ở VAMC và đã trích lập dự phòng được hơn một nửa. Do đó, TPBank đặt mục tiêu mua lại toàn hộ hoặc một phần trái phiếu VAMC tuỳ theo mức vượt kế hoạch lợi nhuận để xử lí tối thiểu 500 tỉ nợ xấu đã bán cho VAMC.

Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạnh công nghệ thông tin, ngân hàng số, bảo mật, giữ vững định hướng trở thành ngân hàng hàng đầu về phát triển ứng dụng công nghệ.

ĐHĐCĐ TPBank: Phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ TPBank

Cho biết thêm về kết quả kinh doanh quí I và tháng 4, Tổng Giám đốc cho biết trong quí I ngân hàng đã tăng hơn 9.000 tỉ đồng dư nợ tín dụng, tăng trưởng khá cao vào đầu năm. 

"Việc ngân hàng sử dụng hết hạn mức sớm từ đầu năm và xin NHNN cấp thêm là khả thi", ông nói.

Về kết quả kinh doanh tháng 4, ông ước tính lợi nhuận đạt khoảng từ 250 - 280 tỉ đồng.

Mua công ty tài chính, phát hành trái phiếu ra nước ngoài

Đáng chú ý, trong năm TPBank dự kiến sẽ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng năng lực tài chính và niêm yết trên thị trường Singapore.

Nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính bên cạnh hoạt động ngân hàng thương mại, TPBank dự kiến sẽ mua công ty tài chính, góp vốn cổ phần vào công ty chứng khoán, thành lập công ty mua bán nợ,...Về phương án mua công ty tài chính, TPBank cho biết sẽ mua bán 100% vốn của các cổ đông của công ty này để trở thành công ty con của TPBank, việc thực hiện dự kiến trong năm 2019.

Phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Tại đại hội phương án phân phối lợi nhuận được trình là giữ lại lợi nhuận, không chia cổ tức. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của TPBank là 1.805 tỉ đồng, sau khi trích lập các quĩ và trả cổ tức ưu đãi, lợi nhuận để lại chưa phân phối là 1.527 tỉ đồng. 

ĐHĐCĐ TPBank: Phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Đặc biệt, trong kế hoạch năm 2019, TPBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng. Mục tiêu của việc tăng vốn là nhằm nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ chỉ tiêu đảm bảo an toàn ngân hàng, thực hiện Basel II,…

Phương án tăng vốn được ban lãnh đạo ngân hàng đưa ra là phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, tương đương 11,67% vốn điều lệ. Mức giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT xác định nhưng sẽ không thấp hơn giá đóng cửa chốt danh sách để tham dự ĐHCĐ và việc lựa chọn nhà đầu tư.

Thời gian dự kiến phát hành được xác định là trong năm 2019 - 2020.

Diệp Bình