Nhà đất

Đất Xanh sắp mở đợt phát hành trái phiếu thứ hai trong năm, huy động 100 tỉ đồng

18:05 | 20/08/2019

Chia sẻ

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) dự kiến sẽ phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 30/8 tới đây nhằm phục vụ cho việc phát triển quĩ đất.

Thông tin trên vừa được CTCP Chứng khoán SSI công bố. Theo dự kiến, Đất Xanh sẽ phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, có tài sản đảm bảo vào ngày 30/8 tới với lãi suất cố định 10,8% mỗi năm, kì hạn 24 tháng.

DXG

Lộ trình phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu của Đất Xanh. Nguồn: SSI

Đất Xanh cũng cam kết mua lại trước hạn tối đa 100% trái phiếu đã phát hành tại bất kì thời điểm nào sau 12 tháng, kể từ ngày phát hành. Tiền mua lại được xác định bằng tổng mệnh giá trái phiếu mua lại cộng với lãi phát sinh.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là cổ phiếu của CTCP Đất Xanh miền Trung, theo BCTC 2018 được kiểm toán bởi E&Y. CTCP Chứng khoán SSI giữ vai trò đại lí quản lí tài sản đảm bảo này.

Theo SSI, trong năm 2018, Đất Xanh chiếm 30% thị phần trong mảng môi giới bất động sản Việt Nam và tỉ suất lợi nhuận gộp đạt 80%. Quĩ đất của công ty tại các tỉnh thành tính đến cuối năm 2018 vào khoảng 493 ha.

Sản phẩm kinh doanh cốt lõi của Đất Xanh là phân khúc căn hộ trung bình khá. Thị phần phát triển bất động sản của công ty trong giai đoạn 2016-2018 vào khoảng 1%.

DXG-thi-phan

Nguồn: SSI

Số tiền 100 tỉ đồng huy động sẽ được Đất Xanh hoặc thông qua công ty con mua quĩ đất, dự án, công ty sở hữu dự án, tăng qui mô vốn hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (16/3), đại diện Đất Xanh cho biết công ty có khoảng hơn 1,000 ha đất để phát triển dự án trong năm 2019. Thị trường miền Tây sẽ là thị trường trọng tâm trong năm 2019. Công ty sẽ triển khai quĩ đất một vài ngàn ha ở mảng công nghiệp. 

Cũng tại Đại hội, công ty cho biết dự kiến sẽ phát hành tối đa 1.400 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất không cao hơn 7% mỗi năm, kì hạn 5 năm vào quí I hoặc quí II/2019 để phục vụ việc phát triển quĩ đất, dự án cũng như vốn kinh doanh.

Tính từ đầu năm đến nay, Đất Xanh chỉ mới phát hành duy nhất một đợt trái phiếu với giá trị 234 tỉ đồng, lãi suất 7% mỗi năm và kì hạn 5 năm. Trái chủ là Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS, đơn vị được ủy thác bởi ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1.

Vào ngày 17/6 vừa rồi, HĐQT Đất Xanh cũng đã thông qua việc phát hành tối đa 400 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, có tài sản đảm bảo từ quí II đến quí IV/2019. Kì hạn tối đa 24 tháng và lãi suất dự kiến không quá 12% mỗi năm.

Tài sản đảm bảo là các cổ phần đang lưu hành của CTCP Đất Xanh miền Trung và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác. Giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá.

Như vậy, đợt phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu tới đây nằm trong lộ trình 400 tỉ đồng trái phiếu nói trên.

Do năm nay là năm bản lề cho giai đoạn 2019 - 2023 nên Đất Xanh đề ra kế hoạch thận trọng trong khuôn khổ 5,000 tỷ đồng doanh thu và 1,200 tỷ đồng lãi ròng, nhích nhẹ so với thực hiện ở năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đất Xanh đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tương ứng đạt 2.341 tỉ đồng và 556 tỉ đồng.

Tính đến cuối kì kế toán quí II/2019, Đất Xanh còn gần 7.964 tỉ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác chiếm hơn 5.644 tỉ đồng. Trong số 4.622 tỉ đồng hàng tồn kho, bất động sản dở dang tại hơn 17 dự án chiếm trên 4.139 tỉ đồng.

DXG-hang-ton-kho

DXG-bds-do-dang

Chi tiết hàng tồn kho và bất động sản dở dang của Đất Xanh. Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2019

Liên quan đến CTCP Đất Xanh miền Trung, công ty con do Đất Xanh sở hữu 55% vốn, tổng tài sản gần chạm ngưỡng 1.933 tỉ đồng, tổng nợ xấp xỉ 1.009 tỉ đồng và có 70.59 triệu cổ phiếu lưu hành, theo giá trị sổ sách tính đến ngày 31/12/2018.

Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần nhất (2017 và 2018) của Đất Xanh miền Trung cho thấy, lợi nhuận sau thuế mỗi năm lần lượt đạt 220 tỉ đồng và 516 tỉ đồng. Khác với công ty mẹ, phân khúc Đất xanh miền Trung đang theo đuổi phát triển là các sản phẩm hạng sang, trong đó có shophouse.

Nguyên Ngọc