Doanh nghiệp

Đại hội cổ đông thống nhất chi hơn 500 tỉ đồng trả cổ tức, SSI muốn tăng thêm

15:10 | 03/10/2019

Chia sẻ

Với phương án cổ tức 10% như hiện tại, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và công ty NDH do ông sở hữu đã có thể nhận về gần 55 tỉ đồng. Số tiền sẽ còn tăng thêm nếu phương án nâng tỉ lệ cổ tức được cổ đông thông qua.

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông vào ngày 25/10/2019 để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến là đề xuất điều chỉnh tăng cổ tức đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/4 năm nay.

Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 11/2019.

Đại hội cổ đông ngày 25/4 của công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng kí cuối cùng và ngày thanh toán lần lượt là 7/10 và 24/10 tới đây.

SSI hiện có hơn 508 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng giá trị đợt cổ tức sắp tới là 508 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng hiện đang sở hữu 1,33% vốn điều lệ của SSI. Công ty TNHH đầu tư NDH do ông Hưng sở hữu hiện đang nắm giữ thêm 9,45% vốn nữa. Tổng cộng, ông Nguyễn Duy Hưng và công ty do ông sở hữu sẽ nhận về gần 55 tỉ đồng từ đợt cổ tức này.

Cổ đông ngoại - đồng thời là cổ đông lớn nhất là Daiwa Securities đang sở hữu 20,07% vốn của SSI, dự kiến sẽ nhận về khoảng 102 tỉ đồng từ đợt cổ tức 10% tới.

Y Vân