Nhà đất

Công ty liên quan đến Shark Hưng 9 tháng lãi 278 tỉ đồng

11:57 | 22/10/2019

Chia sẻ

Trong quí III và 9 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận của Cenland lần lượt tăng trưởng 26% và 32%, đạt 88 tỉ đồng và 278 tỉ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quí III/2019 của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland - Mã: CRE), doanh thu quí III của công ty cao gần gấp 2 cùng kì khi đạt 569 tỉ đồng.

Cenland cho biết, công ty mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh nên giá vốn cũng cao gấp hai lần và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 41% so với cùng kì, lần lượt ghi nhận 400 tỉ đồng và 45 tỉ đồng.

CRE-KQKD

Kết quả kinh doanh quí III/2019 của Cenland (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Cenland.

Trong quí III, Cenland đạt 88 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ, tương ứng với mức tăng trưởng 26%. Thông tin từ Cenland cho thấy, kết quả này có được do công ty ghi nhận nguồn thu từ các dự án Vườn Sen, The Central Thanh Hóa, Làng Việt Kiều…

Lũy kế 3 quí đầu năm nay, Cenland đạt 1.613 tỉ đồng doanh thu và 278 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, tăng 85% và 32% so với cùng kì. Như vậy, Cenland đã thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch LNST cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của Cenland tăng 32% so với thời điểm đầu năm lên 1.184 tỉ đồng, chiếm 44% tổng giá trị tài sản. Trong đó có phát sinh thêm 57 tỉ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn.

Ngược lại, hàng tồn kho của công ty giảm một nửa về 226 tỉ đồng. Trong đó, hàng hóa bất động sản (căn hộ, đất nền) công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại giảm từ 448 tỉ đồng ở đầu năm về 189 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc