Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/9: FPT, TCB, CTR, MWG

17:40 | 16/09/2019

Chia sẻ

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm FPT, TCB, CTR, MWG.

FPT – Tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá dài hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: phân kì dương

- Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua, RSI hướng lên

- Đường MA: EMA12 nằm trên EMA26.

Phân tích:

FPT là một trong những cổ phiếu largecap đang ở trong trạng thái tăng giá dài hạn. Cổ phiếu này đã vận động tích cực từ đầu năm đến nay và liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới. 

Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng trong tất cả các khung thời gian đều đã đi vào vùng quá mua. Đồng thời, theo phân tích Fibonacci, cổ phiếu này cũng đang đối mặt với một ngưỡng kháng cự mạnh tại giá 58. Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất của FPT là tại mốc 54 và 52. 

fpt

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu FPT

TCB – Thanh khoản đã cải thiện mạnh

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 24,11

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 21,42

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 24,91

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 19,95

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Dòng tiền tăng mạnh và duy trì đà tăng trong ngắn hạn, đây là điểm cộng của cổ phiếu này. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn cũng được từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

tcb

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu TCB

CTR – Bước vào giai đoạn tích lũy

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 48,13

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 43,13

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 65,6

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 42,5

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của CTR ở mức 93 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang chu kỳ tăng trưởng bền vững và các nhà đầu tư trung hạn có thể du trì vị thế mua và nắm giữ. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

ctr

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu CTR

MWG – Khả năng vượt hoàn toàn đỉnh ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 122,4

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 117,14

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 143,8

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 108,74

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của MWG ở mức 94 điểm cho thấy cổ phiếu này cũng đang trong giai đoạn tăng trưởng bền vững và nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì vị thế mua và nắm giữ. 

Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sẽ vượt được hoàn toàn mức 122,4. Xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

mwg

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu MWG

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường