Doanh nghiệp

Cổ phiếu nằm sàn, AGF chuyển từ lãi 4 tỷ sang lỗ hơn 187 tỷ đồng sau kiểm toán

16:07 | 17/01/2018

Chia sẻ

Nguyên nhân chuyển lãi thành lỗ của AGF đến từ việc doanh thu giảm mạnh và xuất hiện thêm chi phí dự phòng nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 83 tỷ đồng.
co phieu nam san agf chuyen tu lai 4 ty sang lo hon 187 ty dong sau kiem toan Hùng Vương lỗ thêm 640 tỷ đồng sau kiểm toán, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Mã: AGF) vừa công bố báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017 (1/10/2016 - 30/9/2017) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

co phieu nam san agf chuyen tu lai 4 ty sang lo hon 187 ty dong sau kiem toan
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo độc lập niên độ 2016 - 2017 của AGF

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của AGF giảm 7% còn 2.274 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Vì giá vốn hàng bán chỉ giảm 3% kéo lãi gộp của AGF giảm mạnh 55% còn 89 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về doanh hoạt động tài chính, chi phí tài chính trên báo cáo kiểm toán không có sự thay đổi song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 379%. Theo thuyết minh báo cáo tài chính thì do xuất hiện thêm chi phí dự phòng hơn 83 tỷ đồng kéo chi phí quản lý tăng mạnh.

Lợi nhuận gộp giảm cùng chi phí quản lý tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán niên độ 2016 - 2017 của AGF âm 187 tỷ đồng so với khoản lãi hơn 4 tỷ đồng trên báo cáo tự lập.

Đáng chú ý, trên báo cáo kiểm toán thì khoản phải thu của AGF giảm khoảng 11% so với báo cáo tự lập còn 1.087 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản chi phí dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng thêm gần 81 tỷ đồng, xấp xỉ với khoản tăng lên của chi phí quản lý doanh nghiệp.

Một trường hợp tương tự cũng trong ngành thuỷ sản là Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (Mã: HVG) cũng ghi nhận lỗ thêm 642 tỷ đồng sau kiểm toán với khoản chi phí quản lý doanh nghiệp đội lên gần 3 lần, ở mức gần 760 tỷ đồng. Nguyên nhân do Thủy sản Hùng Vương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 566 tỷ đồng trong năm 2017, trong khi năm 2016 chỉ hơn 70 tỷ đồng.

Một tháng nay cổ phiếu AGF dao động quanh ngưỡng 9.000 đồng/cp. Ngay khi có thông tin sau kiểm toán AGF chuyển lãi thành lỗ, cổ phiếu đã nằm sàn, giảm về 8.290 đồng/cp với thanh khoản hơn 56.000 đơn vị.

Hoàng Kiều