Doanh nghiệp

Cổ đông Bột giặt LIX sắp nhận cổ tức 1.000 đồng/cp

11:08 | 10/06/2021

Chia sẻ

Bột giặt Lix thông báo thời gian trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cp là ngày 30/6.

CTCP Bột giặt LIX (Mã: LIX) mới đây đã ra thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 10%/mệnh giá, tức một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và thời gian thực hiện là 30/6.

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ dự chi hơn 32 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Trước đó vào tháng 11/2020, Bột giặt LIX đã thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). 

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2021, LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt 699 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tính tới thời điểm 31/3/2021 đạt 1.052,5 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả cho người bán đạt 209 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu là 681,6 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với thời điểm đầu năm.

Tường Vy