|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Lợi nhuận gấp đôi khối FDI nhưng vì sao doanh nghiệp Nhà nước luôn bị đánh giá là 'chậm chạp', 'cồng kềnh'?

Lợi nhuận gấp đôi khối FDI nhưng vì sao doanh nghiệp Nhà nước luôn bị đánh giá là 'chậm chạp', 'cồng kềnh'?

Theo TS. Nguyễn Tú Anh, Ban Kinh tế Trung ương, năm 2022, khối doanh nghiệp Nhà nước đạt lợi nhuận trước thuế cao hơn gấp đôi khối doanh nghiệp FDI. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế rằng doanh nghiệp Nhà nước luôn đưa ra quyết định chậm hơn, bộ máy quản lý cồng kềnh hơn doanh nghiệp tư nhân mà phần lớn rào cản xuất phát từ cơ chế, chính sách.
Thời sự -15:10 | 20/02/2023
Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Thời sự -20:55 | 29/05/2017
Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước là vấn đề lớn, phức tạp

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước là vấn đề lớn, phức tạp

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như vậy trong toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) sáng 5-5.
Thời sự -18:37 | 05/05/2017

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước