|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bộ Tài chính: Cả nước có 101 doanh nghiệp được phê duyệt đề án cơ cấu lại

14:17 | 05/06/2024
Chia sẻ
Tính đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án cơ cấu lại cho 5/9 doanh nghiệp và các cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt 96/667 doanh nghiệp.

Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Tài chính cho hay tính đến tháng 5/2024, cả nước đã có 101 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp (theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong số đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đối với 5/9 doanh nghiệp; các cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt 96/667 doanh nghiệp (19 doanh nghiệp thuộc Trung ương và 77 doanh nghiệp thuộc các địa phương). Bên cạnh đó, các đơn vị còn lại cũng đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về tình hình cổ phần hóa, Bộ Tài chính thông tin trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn quốc chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Đối với hoạt động thoái vốn, theo Bộ Tài chính ghi nhận lũy kế 5 tháng, thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn 139 tỷ đồng, đã thu về 149,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại 2 doanh nghiệp với giá trị 40 tỷ đồng, thu về 180 tỷ đồng.

Hạnh Nguyễn