|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII giảm tỷ lệ cổ tức năm 2020 xuống còn 14%, huỷ việc giảm room về 49%

08:10 | 04/03/2021
Chia sẻ
HĐQT CII đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức 14% cho năm 2019 và 2020, trong đó tỷ lệ trả cổ tức của năm 2020 giảm từ 16% xuống còn 12%.

Ngày 3/3, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã họp và thông qua kế hoạch doanh thu năm 2021 là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (chưa trừ lợi thế thương mại) dự kiến 615 tỷ đồng, EPS ở mức 2.570 đồng/cp.

Nếu so với kết quả năm 2020 thì CII đang đề ra kế hoạch tăng hơn 24% về chỉ tiêu doanh thu và tăng 14% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Theo tài liệu công bố thì HĐQT đã chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 14%, trong đó 2% của năm 2019 và 12% của năm 2020, tương ứng 1.400 đồng/cp. Trước đó, tháng 11/2020 công ty đã thanh toán cổ tức 10% cho năm 2019.

Trong khi đó, kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% cho năm 2019 và kế hoạch cho 2020 là tỷ lệ 16%.

Như vậy, CII đã giảm tỷ lệ cổ tức của năm 2020 từ 16% xuống còn 12%.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo CII đã thông qua việc chấp thuận bổ sung lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản để trình ĐHĐCĐ thường niên. 

HĐQT CII cũng đã thống nhất hủy bỏ việc điều chỉnh giảm sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 70% về 49%. Đề xuất này từng được HĐQT đưa ra vào tháng 11/2020. 

Minh Hằng