|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vingroup sẽ góp trên 50% vốn vào công ty ở Singapore

21:23 | 03/03/2021
Chia sẻ
Giá trị đầu tư cụ thể được Hội đồng quản trị giao cho tổng giám đốc quyết định.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn ở nước ngoài.

Cụ thể, Vingroup sẽ góp từ trên 50% đến 65% vốn vào Công ty Fiscus Consultancy Pte. Ltd., thành lập đầu năm 2015, có trụ sở tại Singapore. Giá trị đầu tư cụ thể được Hội đồng quản trị giao cho tổng giám đốc quyết định. 

Theo tìm hiểu, Fiscus Consultancy hoạt động chính trong lĩnh vực tài chính, tư vấn quản lý ngoài bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Hết năm 2020, theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất thì Vingroup có tổng cộng 105 công ty con. Trong đó, có nhiều công ty có trụ sở ở Mỹ, Mexico, Singapore, Nga, Ukraina, Tây Ban Nha, Australia,...

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, doanh thu thuần của Vingroup đạt 110.462 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.388 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 424.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.

Hoàng Kiều