Doanh nghiệp

CII đặt mục tiêu lãi sau thuế công ty mẹ 932 tỉ đồng nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi

07:27 | 27/03/2019

Chia sẻ

CII lưu ý với cổ đông rằng, kế hoạch lợi nhuận chỉ có thể hoàn thành nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi so với tình hình hiện nay, như đã từng xảy ra trong năm 2018.

CTCP Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên. CII cho biết, bước vào năm 2018 với các yếu tố ban đầu thuận lợi, công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 khá cao.

Tuy nhiên, đã có những thay đổi bất khả kháng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Những yếu tố này không những gây ảnh hưởng lớn đến dòng tiền vào của CII mà còn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, phá vỡ tất cả các dự tính, dự báo của CII trong năm 2018.

Do đó, bước sang năm 2019, nhằm lấy lại hình ảnh của công ty và niềm tin của cổ đông, CII sẽ phát triển các dự án trọng điểm hiện hữu trong danh mục như: dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án BT Thủ Thiêm, mở rộng Xa Lộ Hà Nội, mở rộng Quốc lộ 60, 152 Điện Biên Phủ,… Đông thời, công ty thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng giảm các khoản vay ngắn hạn, tăng vay dài hạn và giảm tỷ lệ nợ/vốn, thanh lý các tài sản không tạo được dòng tiền mạnh.

CII đặt mục tiêu doanh thu 5.400 tỉ đồng; chi phí: 4.700 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất (không trừ lợi thế thương mại): 932 tỉ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 tối đa 32%.

Công ty lưu ý với cổ đông rằng, kế hoạch lợi nhuận nêu trên chỉ có thể hoàn thành nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi so với tình hình hiện nay, như đã từng xảy ra trong năm 2018.

Bên cạnh đó, tại đại hội lần này, HĐQT CII sẽ trình cổ đông chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT CII của ông Dominic Scriven theo nguyện vọng cá nhân; Bổ nhiệm ông Dương Trường Hải làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Dominic Scriven.

Cổ đông cũng sẽ xem xét, thông qua tổng thể phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỉ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền để đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới.

Bán ra HBC, Pyn Elite Fund gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu CIIBán ra HBC, Pyn Elite Fund gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu CII CII phát hành thành công 1.150 tỉ đồng trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCoCII phát hành thành công 1.150 tỉ đồng trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Quỹ đầu tư Hàn Quốc muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư Hạ Tầng (CII)Quỹ đầu tư Hàn Quốc muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư Hạ Tầng (CII)

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng