|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán VPBank (VPBankS) đặt kế hoạch lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2022

10:56 | 30/03/2023
Chia sẻ
Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái ở mức hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong năm 2023, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đặt chỉ tiêu doanh thu 2.501 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm ngoái; và lợi nhuận trước thuế 1.608 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. Năm 2022, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu 776 tỷ đồng (thực hiện 51% kế hoạch đề ra) và lãi trước thuế 542,1 tỷ đồng.

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty sẽ trình cổ đông phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của VPBankS.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VPBankS. (Nguồn: VPBankS).

Năm 2022, Chứng khoán VPBank hoàn thành tăng vốn đợt một (tháng 4/2022) từ 268,8 tỷ đồng lên 8.920 tỷ đồng và đợt hai (tháng 12/2022) lên 15.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2022 của công ty tăng hơn 764 triệu đồng (tương đương 6.648%), chủ yếu đến từ doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán, cùng với doanh thu tăng từ hoạt động kinh doanh trái phiếu và tư vấn phát hành trái phiếu.

Trong báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán mới công bố của VPBankS, trái phiếu chưa niêm yết là khoản đầu tư chiếm tỷ trọng gần 100% trong danh mục đầu tư của công ty. Tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết của VPBankS gần 7.228 tỷ đồng.

Chi tiết về từng khoản đầu tư vào các doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2022, VPBankS đang nắm giữ 1.362 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc; 700 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú; gần 20,3 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce; và 5.145 tỷ đồng trái phiếu khác. 

Danh mục trái phiếu chưa niêm yết của VPBankS thời điểm cuối năm 2022. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Diệu Nhi